Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 13 март 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на годишната сесия
 2.Откриване на заседанието
 3.Насоки относно рамката на бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство (разискване)
 4.Подготовка на заседанието на Европейския съвет на 22 и 23 март 2018 г. (разискване)
 5.In memoriam
 6.Състав на Парламента
 7.Време за гласуване
  7.1.Прилагане на Протокола относно финансовите последици при изтичане на Договора за ЕОВС и относно Изследователския фонд за въглища и стомана *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.2.Споразумение между ЕС и Нова Зеландия за сътрудничество и административна взаимопомощ в митническата област *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.3.Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  7.4.Услуги за трансгранична доставка на колетни пратки ***I (гласуване)
  7.5.Начална квалификация и продължаващо обучение на водачи на някои пътни превозни средства и свидетелства за управление на превозни средства ***I (гласуване)
  7.6.Решение за започване на междуинституционални преговори: Създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС ***I (гласуване)
  7.7.Равенството между половете в търговските споразумения на ЕС (гласуване)
  7.8.Изоставащи региони в ЕС (гласуване)
  7.9.Ролята на регионите и градовете в ЕС при прилагането на Парижкото споразумение относно изменението на климата (гласуване)
 8.Обяснениe на вот
 9.Поправки на вот и намерения за гласуване
 10.Възобновяване на заседанието
 11.Одобряване на протокола от предишното заседание
 12.Искане за консултиране с Европейския икономически и социален комитет (член 137, параграф 2 от Правилника за дейността)
 13.Следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. - Реформа на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (разискване)
 14.Внесени документи
 15.Насоки за бюджета за 2019 г. – Раздел III (разискване)
 16.Изявления на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
 17.Положението в Сирия (разискване)
 18.Перспективи на ЕС за първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба (разискване)
 19.Нова програма за отношенията ЕС–Централна Азия в рамките на 13-ата ежегодна среща на министерско равнище (разискване)
 20.Европейски семестър за координация на икономическите политики: Годишен обзор на растежа за 2018 г. - Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2018 г. (разискване)
 21.Дневен ред на следващото заседание
 22.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (287 kb) Списък на присъствалите (64 kb) Резултати от различните гласувания (26 kb) Поименни гласувания (382 kb) 
 
Протокол (87 kb) Списък на присъствалите (12 kb) Резултати от различните гласувания (24 kb) Поименни гласувания (46 kb) 
 
Протокол (291 kb) Списък на присъствалите (71 kb) Резултати от различните гласувания (366 kb) Поименни гласувания (707 kb) 
Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност