Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (rozprava)
 4.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Složení Parlamentu
 7.Hlasování
  7.1.Provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.2.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.3.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  7.4.Služby přeshraničního dodávání balíků ***I (hlasování)
  7.5.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy ***I (hlasování)
  7.6.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU ***I (hlasování)
  7.7.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (hlasování)
  7.8.Zaostávající regiony v Evropské unii (hlasování)
  7.9.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 – Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (rozprava)
 16.Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 17.Situace v Sýrii (rozprava)
 18.Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pro vztahy mezi EU a Střední Asií v rámci 13. výročního ministerského zasedání (rozprava)
 20.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 Prezenční listina
Zápis (258 kb)
25/06/2018 14:16
  Prezenční listina (64 kb)
20/02/2019 08:24
 
Zápis (84 kb)
25/06/2018 14:16
  Prezenční listina (11 kb)
20/02/2019 08:24
  Výsledky hlasování (22 kb)
31/12/2018 12:26
  Jmenovitá hlasování (45 kb)
20/12/2018 21:46
 
Zápis (261 kb)
25/06/2018 14:16
  Prezenční listina (64 kb)
20/02/2019 08:24
  Výsledky hlasování (366 kb)
31/12/2018 12:26
  Jmenovitá hlasování (759 kb)
20/12/2018 21:46
Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí