Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Zápis
Úterý, 13. března 2018 - Štrasburk
 1.Zahájení ročního zasedání
 2.Zahájení denního zasedání
 3.Pokyny k rámci pro budoucí vztahy EU a Spojeného království (rozprava)
 4.Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 22.–23. března 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Složení Parlamentu
 7.Hlasování
  
7.1.Provedení Protokolu o finančních důsledcích uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO a o Výzkumném fondu pro uhlí a ocel *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.2.Dohoda mezi EU a Novým Zélandem o spolupráci a vzájemné správní pomoci v celních otázkách *** (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.3.Evropská strategie týkající se spolupracujících inteligentních dopravních systémů (článek 150 jednacího řádu) (hlasování)
  
7.4.Služby přeshraničního dodávání balíků ***I (hlasování)
  
7.5.Výchozí kvalifikace a pravidelné školení řidičů některých silničních vozidel a řidičské průkazy ***I (hlasování)
  
7.6.Rozhodnutí zahájit interinstitucionílní jednání: Zřízení Programu rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU ***I (hlasování)
  
7.7.Rovnost žen a mužů v obchodních dohodách EU (hlasování)
  
7.8.Zaostávající regiony v Evropské unii (hlasování)
  
7.9.Úloha regionů a měst v EU při provádění Pařížské dohody o změně klimatu přijaté na 21. konferenci smluvních stran (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Pokračování denního zasedání
 11.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 12.Žádost o konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem (čl. 137 odst. 2 jednacího řádu)
 13.Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 – Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie (rozprava)
 14.Předložení dokumentů
 15.Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III (rozprava)
 16.Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
 17.Situace v Sýrii (rozprava)
 18.Perspektivy EU v souvislosti s prvním společným zasedáním Rady EU-Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pro vztahy mezi EU a Střední Asií v rámci 13. výročního ministerského zasedání (rozprava)
 20.Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza růstu na rok 2018 – Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze růstu na rok 2018 (rozprava)
 21.Pořad jednání příštího denního zasedání
 22.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (258 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (24 kb) Jmenovitá hlasování (382 kb) 
 
Zápis (84 kb) Prezenční listina (11 kb) Výsledky hlasování (22 kb) Jmenovitá hlasování (45 kb) 
 
Zápis (261 kb) Prezenční listina (64 kb) Výsledky hlasování (366 kb) Jmenovitá hlasování (759 kb) 
Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí