Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Retningslinjer for rammen for de fremtidige forbindelser mellem EU og UK (forhandling)
 4.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde den 22. og 23. marts 2018 (forhandling)
 5.Mindeord
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Afstemningstid
  
7.1.Gennemførelse af protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.2.Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender *** (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.3.En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  
7.4.Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ***I (afstemning)
  
7.5.Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort ***I (afstemning)
  
7.6.Afgørelse om at indlede interinstitutionelle forhandlinger Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ***I (afstemning)
  
7.7.Ligestilling i EU's handelsaftaler (afstemning)
  
7.8.Mindre udviklede regioner i EU (afstemning)
  
7.9.Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP 21 (afstemning)
 8.Stemmeforklaringer
 9.Stemmerettelser og -intentioner
 10.Genoptagelse af mødet
 11.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 12.Anmodning om høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (forretningsordenens artikel 137, stk. 2)
 13.Den næste FFR: forberedelse af Parlamentets holdning til den flerårige finansielle ramme efter 2020 - Reform af ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter (forhandling)
 14.Modtagne dokumenter
 15.Retningslinjer for budgettet for 2019 - Sektion III (forhandling)
 16.Redegørelser ved næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
 17.Situationen i Syrien (forhandling)
 18.EU's perspektiver for det første møde i Det Fælles Råd EU-Cuba (forhandling)
 19.Ny dagsorden for forbindelserne mellem EU og Centralasien inden for rammerne af det 13. årlige ministermøde (forhandling)
 20.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2018 - Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Beskæftigelsesmæssige og sociale aspekter i den årlige vækstundersøgelse 2018 (forhandling)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (256 kb) Tilstedeværelsesliste (64 kb) Afstemningsresultater (23 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (382 kb) 
 
Protokol (83 kb) Tilstedeværelsesliste (11 kb) Afstemningsresultater (22 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (46 kb) 
 
Protokol (264 kb) Tilstedeværelsesliste (63 kb) Afstemningsresultater (354 kb) Resultat af afstemningerne ved navneopråb (609 kb) 
Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik