Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Protokoll
Teisipäev, 13. märts 2018 - Strasbourg
 1.Istungjärgu avamine
 2.Istungi algus
 3.Suunised ELi ja Ühendkuningriigi tulevaste suhete raamistiku kohta (arutelu)
 4.Euroopa Ülemkogu 22.–23. märtsi 2018. aasta kohtumiseks valmistumine (arutelu)
 5.In memoriam
 6.Parlamendi koosseis
 7.Hääletused
  7.1.ESTÜ asutamislepingu kehtivuse lõppemise finantstagajärgi ning söe ja terase teadusfondi käsitleva protokolli rakendamine *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.2.Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vaheline tollikoostöö ja vastastikuse haldusabi leping *** (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.3.Koostoimelisi intelligentseid transpordisüsteeme käsitlev Euroopa strateegia (kodukorra artikkel 150) (hääletus)
  7.4.Postipakkide piiriülese kättetoimetamise teenused ***I (hääletus)
  7.5.Teatavate maanteesõidukite juhtide alus- ja jätkuõpe ning juhiload ***I (hääletus)
  7.6.Otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi Euroopa kaitsevaldkonna tööstusliku arendamise programm eesmärgiga toetada ELi kaitsetööstuse konkurentsi- ja uuendusvõimet ***I (hääletus)
  7.7.Sooline võrdõiguslikkus ELi kaubanduslepingutes (hääletus)
  7.8.ELi mahajäänud piirkonnad (hääletus)
  7.9.ELi piirkondade ja linnade roll COP21 Pariisi kliimakokkuleppe täitmisel (hääletus)
 8.Selgitused hääletuse kohta
 9.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 10.Istungi jätkamine
 11.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 12.Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega konsulteerimise taotlus (kodukorra artikli 137 lõige 2)
 13.Järgmine mitmeaastane finantsraamistik ja 2020. aasta järgse mitmeaastase finantsraamistiku suhtes võetava parlamendi seisukoha ettevalmistamine - Euroopa Liidu omavahendite süsteemi reformimine (arutelu)
 14.Esitatud dokumendid
 15.2019. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu (arutelu)
 16.Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldused
 17.Olukord Süürias (arutelu)
 18.ELi seisukohad seoses ELi ja Kuuba ühisnõukogu esimese kohtumisega (arutelu)
 19.ELi ja Kesk-Aasia suhete uus strateegia seoses 13. iga-aastase ministrite konverentsiga (arutelu)
 20.Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ja 2018. aasta majanduskasvu analüüs - Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning 2018. aasta majanduskasvu analüüsi tööhõive- ja sotsiaalaspektid (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 Kohalolijate nimekiri
Protokoll (256 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (23 kb) Nimelise hääletuse tulemused (382 kb) 
 
Protokoll (82 kb) Kohalolijate nimekiri (11 kb) Hääletustulemused (21 kb) Nimelise hääletuse tulemused (46 kb) 
 
Protokoll (257 kb) Kohalolijate nimekiri (64 kb) Hääletustulemused (349 kb) Nimelise hääletuse tulemused (689 kb) 
Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika