Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 13 maart 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (debat)
 4.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad op 22 en 23 maart 2018 (debat)
 5.In memoriam
 6.Samenstelling Parlement
 7.Stemmingen
  7.1.Uitvoering van het Protocol betreffende de financiële gevolgen van de beëindiging van het EGKS-Verdrag en betreffende het Fonds voor onderzoek inzake kolen en staal *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.2.Overeenkomst EU-Nieuw-Zeeland betreffende samenwerking en wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.3.Een Europese strategie voor coöperatieve slimme vervoerssystemen (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  7.4.Grensoverschrijdende pakketbezorgdiensten ***I (stemming)
  7.5.Vakbekwaamheid en de opleiding en nascholing van bestuurders van bepaalde wegvoertuigen en rijbewijzen ***I (stemming)
  7.6.Besluit om met interinstitutionele onderhandelingen te beginnen Besluit om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen: Instelling van een industrieel ontwikkelingsprogramma voor de Europese defensie ter ondersteuning van het concurrentievermogen en de innovatieve capaciteit van de defensie-industrie van de EU ***I (stemming)
  7.7.Gendergelijkheid in de handelsverdragen van de EU (stemming)
  7.8.Achterstandsregio's in de EU (stemming)
  7.9.De rol van de regio's en steden van de EU in de tenuitvoerlegging van de COP21-overeenkomst van Parijs over de klimaatverandering (stemming)
 8.Stemverklaringen
 9.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 10.Hervatting van de vergadering
 11.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 12.Verzoek om raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité (artikel 137, lid 2, van het Reglement)
 13.Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 - Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (debat)
 14.Ingekomen stukken
 15.Richtsnoeren voor de begroting 2019 - Afdeling III (debat)
 16.Verklaringen van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
 17.De situatie in Syrië (debat)
 18.Verwachtingen van de EU met het oog op de eerste bijeenkomst van de Gemeenschappelijke Raad EU-Cuba (debat)
 19.Nieuwe agenda voor de betrekkingen tussen de EU en Centraal-Azië in het kader van de 13e jaarlijkse ministeriële bijeenkomst. (debat)
 20.Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 - Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (debat)
 21.Agenda van de volgende vergadering
 22.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (256 kb) Presentielijst (64 kb) Uitslag van de stemming (24 kb) Hoofdelijke stemming (382 kb) 
 
Notulen (83 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (20 kb) Hoofdelijke stemming (45 kb) 
 
Notulen (266 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (351 kb) Hoofdelijke stemming (686 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 25 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid