Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)
 4.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r. (debata)
 5.In Memoriam
 6.Skład Parlamentu
 7.Głosowanie
  
7.1.Wykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.2.Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.3.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
7.4.Transgraniczne usługi doręczania paczek ***I (głosowanie)
  
7.5.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy ***I (głosowanie)
  
7.6.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Decyzja o przystąpieniu do negocjacji trójstronnych: Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE ***I (głosowanie)
  
7.7.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (głosowanie)
  
7.8.Słabiej rozwinięte regiony UE (głosowanie)
  
7.9.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (debata)
 16.Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 17.Sytuacja w Syrii (debata)
 18.Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba (debata)
 19.Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów (debata)
 20.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (254 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (24 kb) Wyniki głosowań imiennych (382 kb) 
 
Protokół (84 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (20 kb) Wyniki głosowań imiennych (45 kb) 
 
Protokół (270 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (361 kb) Wyniki głosowań imiennych (690 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności