Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 13 marca 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Wytyczne w sprawie przyszłych stosunków UE i Zjednoczonego Królestwa (debata)
 4.Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które ma się odbyć w dniach 22–23 marca 2018 r. (debata)
 5.In Memoriam
 6.Skład Parlamentu
 7.Głosowanie
  7.1.Wykonanie protokołu w sprawie skutków finansowych wygaśnięcia Traktatu EWWiS i w sprawie Funduszu Badawczego Węgla i Stali *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.2.Umowa między Unią Europejską a Nową Zelandią o współpracy i wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach celnych *** (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.3.Europejska strategia na rzecz współpracujących inteligentnych systemów transportowych (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  7.4.Transgraniczne usługi doręczania paczek ***I (głosowanie)
  7.5.Wstępna kwalifikacja i okresowe szkolenie kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób oraz prawa jazdy ***I (głosowanie)
  7.6.Decyzja o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych: Decyzja o przystąpieniu do negocjacji trójstronnych: Ustanowienie europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego mającego na celu wspieranie konkurencyjności i innowacyjności przemysłu obronnego UE ***I (głosowanie)
  7.7.Równouprawnienie płci w umowach handlowych zawieranych przez UE (głosowanie)
  7.8.Słabiej rozwinięte regiony UE (głosowanie)
  7.9.Rola regionów i miast UE we wdrażaniu porozumienia paryskiego z konferencji COP21 w sprawie zmian klimatu (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 9.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 12.Wniosek o zasięgnięcie opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (art. 137 ust. 2 Regulaminu)
 13.Następne WRF: przygotowanie stanowiska Parlamentu dotyczącego WRF na okres po 2020 r. - Reforma systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (debata)
 14.Składanie dokumentów
 15.Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2019 – sekcja III (debata)
 16.Oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa
 17.Sytuacja w Syrii (debata)
 18.Perspektywy UE na pierwsze posiedzenie Wspólnej Rady UE–Kuba (debata)
 19.Nowy program na rzecz stosunków między UE i Azją Środkową w ramach 13. dorocznego posiedzenia ministrów (debata)
 20.Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: roczna analiza wzrostu gospodarczego na rok 2018 - Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2018 r. (debata)
 21.Porządek obrad następnego posiedzenia
 22.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (254 kb)
25/06/2018 14:22
  Lista obecności (64 kb)
20/02/2019 08:24
 
Protokół (84 kb)
25/06/2018 14:22
  Lista obecności (11 kb)
20/02/2019 08:24
  Wyniki głosowania (20 kb)
31/12/2018 12:26
  Głosowanie imienne (45 kb)
20/12/2018 22:26
 
Protokół (270 kb)
25/06/2018 14:22
  Lista obecności (64 kb)
20/02/2019 08:24
  Wyniki głosowania (361 kb)
31/12/2018 12:26
  Głosowanie imienne (690 kb)
20/12/2018 22:26
Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności