Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Hlasovanie
  7.1.Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.2.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.3.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  7.4.Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (hlasovanie)
  7.5.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (hlasovanie)
  7.6.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ ***I (hlasovanie)
  7.7.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (hlasovanie)
  7.8.Zaostávajúce regióny v EÚ (hlasovanie)
  7.9.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 - Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (rozprava)
 16.Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci
 17.Situácia v Sýrii (rozprava)
 18.Vyhliadky EÚ na prvé spoločné zasadnutie rady EÚ – Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pre vzťahy EÚ a Strednej Ázie v rámci 13. výročného zasadnutia ministrov (rozprava)
 20.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
Zápisnica (256 kb)
25/06/2018 14:24
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 08:26
 
Zápisnica (85 kb)
25/06/2018 14:24
  Prezenčná listina (11 kb)
20/02/2019 08:26
  Výsledky hlasovaní (20 kb)
31/12/2018 12:26
  Hlasovania podľa mien (46 kb)
20/12/2018 22:46
 
Zápisnica (266 kb)
25/06/2018 14:24
  Prezenčná listina (64 kb)
20/02/2019 08:26
  Výsledky hlasovaní (352 kb)
31/12/2018 12:26
  Hlasovania podľa mien (749 kb)
20/12/2018 22:46
Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia