Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 13. marca 2018 - Štrasburg
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom (rozprava)
 4.Príprava zasadnutia Európskej rady 22. – 23. marca 2018 (rozprava)
 5.In memoriam
 6.Zloženie Parlamentu
 7.Hlasovanie
  
7.1.Vykonávanie protokolu o finančných dôsledkoch ukončenia platnosti Zmluvy o ESUO a o Výskumnom fonde uhlia a ocele *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.2.Dohoda medzi EÚ a Novým Zélandom o spolupráci a vzájomnej administratívnej pomoci v colných otázkach *** (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.3.Európska stratégia pre kooperatívne inteligentné dopravné systémy (článok 150 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
7.4.Služby cezhraničného dodávania balíkov ***I (hlasovanie)
  
7.5.Základná kvalifikácia a pravidelný výcvik vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy a vodičské preukazy ***I (hlasovanie)
  
7.6.Rozhodnutie o začatí medziinštitucionálnych rokovaní Ustanovenie Programu rozvoja európskeho obranného priemyslu zameraného na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ ***I (hlasovanie)
  
7.7.Uplatňovanie hľadiska rovnosti žien a mužov v obchodných dohodách EÚ (hlasovanie)
  
7.8.Zaostávajúce regióny v EÚ (hlasovanie)
  
7.9.Úloha regiónov a miest EÚ pri vykonávaní Parížskej dohody o zmene klímy COP 21 (hlasovanie)
 8.Vysvetlenia hlasovania
 9.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 10.Pokračovanie rokovania
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Žiadosť o poradu s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom (článok 137 ods. 2 rokovacieho poriadku)
 13.Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 - Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie (rozprava)
 14.Predloženie dokumentov
 15.Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III (rozprava)
 16.Vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci
 17.Situácia v Sýrii (rozprava)
 18.Vyhliadky EÚ na prvé spoločné zasadnutie rady EÚ – Kuba (rozprava)
 19.Nová agenda pre vzťahy EÚ a Strednej Ázie v rámci 13. výročného zasadnutia ministrov (rozprava)
 20.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum rastu na rok 2018 - Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2018 (rozprava)
 21.Program rokovania na nasledujúci deň
 22.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (256 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (24 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (382 kb) 
 
Zápisnica (85 kb) Prezenčná listina (11 kb) Výsledky hlasovania (20 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (46 kb) 
 
Zápisnica (266 kb) Prezenčná listina (64 kb) Výsledky hlasovania (352 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (749 kb) 
Posledná úprava: 25. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia