Indeks 
Protokol
PDF 354kWORD 22k
Tirsdag den 13. marts 2018 - Strasbourg
Afstemningsresultater

 Tegnforklaring

 1. Gennemførelse af protokollen om de finansielle konsekvenser af udløbet af EKSF-traktaten og om Kul- og Stålforskningsfonden *** 

Henstilling: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelseAN+538, 89, 60

 2. Aftale mellem EU og New Zealand om samarbejde og gensidig administrativ bistand i toldanliggender *** 

Henstilling: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: godkendelseAN+607, 38, 33

 3. En europæisk strategi for samarbejdende intelligente transportsystemer 

Betænkning: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Enkelt afstemningAN+633, 43, 11

 4. Grænseoverskridende pakkeleveringstjenester ***I 

Betænkning: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag
Forslag om forkastelse af Kommissionens forslag96EFDD-
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale95kor.udv.AN+604, 80, 12

 5. Grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer og kørekort ***I 

Betænkning: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Foreløbig aftale
Foreløbig aftale41kor.udv.AN+604, 80, 7

 6. Oprettelse af et program for udvikling af den europæiske forsvarsindustri med henblik på at støtte konkurrenceevnen og innovationskapaciteten i EU's forsvarsindustri ***I 

Betænkning: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: afgørelse om indledning af interinstitutionelle forhandlingerAN+471, 195, 24
Anmodning om afstemning ved navneopråb
GUE/NGLendelig afstemning
Diverse
GUE/NGL-Gruppen og Verts/ALE-Gruppen havde anmodet om afstemningen (jf. forretningsordenens artikel 69c).

 7. Ligestilling i EU's handelsaftaler 

Betænkning: Eleonora Forenza og Malin Björk (A8-0023/2018)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 14§originaltekstvs/VE+486, 133, 59
§ AE§originaltekstvs/VE+367, 260, 60
§ AI§originaltekstvs/VE+374, 232, 84
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+512, 107, 68
Anmodning om særskilt afstemning
mindst 76 medlemmer:§§ AE, AI, § 14

 8. Mindre udviklede regioner i EU 

Betænkning: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

AngåendeAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+488, 90, 114

 9. Rollen for EU's regioner og byer i gennemførelsen af Parisaftalen om klimaændringer, der blev indgået på COP 21 

Betænkning: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

AngåendeAm nr.StillerAN, osv.AfstemningAfstemning ved AN/VE – bemærkninger
§ 41mindst 76 medlemmerAN-330, 352, 9
Afstemning: beslutning (tekst som helhed)AN+513, 70, 96
Anmodning om afstemning ved navneopråb
S&Dændringsforslag 1
Seneste opdatering: 31. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik