Indeks 
Zapisnik
PDF 349kWORD 21k
Utorak, 13. ožujka 2018. - Strasbourg
Rezultati glasovanja

 Značenje kratica i simbola

 1. Provedba Protokola o financijskim posljedicama isteka Ugovora o EZUČ-u i o Istraživačkom fondu za ugljen i čelik *** 

Preporuka: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+538, 89, 60

 2. Sporazum između Europske unije i Novog Zelanda o suradnji i uzajamnoj administrativnoj pomoći u carinskim pitanjima *** 

Preporuka: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odobrenjeAN+607, 38, 33

 3. Europska strategija za kooperativne inteligentne prometne sustave 

Izvješće: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
jedinstveno glasovanjeAN+633, 43, 11

 4. Usluge prekogranične dostave paketa ***I 

Izvješće: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Prijedlog za odbijanje prijedloga Komisije
Prijedlog za odbijanje prijedloga Komisije96EFDD-
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum95odborAN+604, 80, 12

 5. Početne kvalifikacije i periodično osposobljavanje vozača određenih cestovnih vozila i vozačke dozvole ***I 

Izvješće: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
Privremeni sporazum
Privremeni sporazum41odborAN+604, 80, 7

 6. Odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovore: Uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije EU-a ***I 

Izvješće: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: odluka o stupanju u međuinstitucijske pregovoreAN+471, 195, 24
Zahtjevi za poimenično glasovanje
GUE/NGL:konačno glasovanje
Razno
Zahtjev za glasovanje podnijeli su klubovi zastupnika GUE/NGL i Verts/ALE (u skladu s člankom 69.c Poslovnika).

 7. Rodna ravnopravnost u trgovinskim sporazumima EU-a 

Izvješće: Eleonora Forenza i Malin Björk (A8-0023/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 14§originalni tekstvs/VE+486, 133, 59
Uvodna izjava AE§originalni tekstvs/VE+367, 260, 60
Uvodna izjava AI§originalni tekstvs/VE+374, 232, 84
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+512, 107, 68
Zahtjevi za odvojeno glasovanje
više od 76 zastupnikauvodne izjave AE, AI, § 14

 8. Regije koje zaostaju u EU-u 

Izvješće: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

PredmetAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+488, 90, 114

 9. Uloga regija i gradova EU-a u provođenju Pariškog sporazuma s konferencije COP 21 o klimatskim promjenama 

Izvješće: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

PredmetAm br.AutorAN, itd.GlasovanjeGlasovanje: AN/VE - napomene
§ 41više od 76 zastupnikaAN-330, 352, 9
glasovanje: rezolucija (cjelokupni tekst)AN+513, 70, 96
Zahtjevi za poimenično glasovanje
S&D:amandman 1
Posljednje ažuriranje: 31. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti