Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 260kWORD 83k
Tiistai 13. maaliskuuta 2018 - Strasbourg
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (keskustelu)
 4.Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)
 5.Muistosanat
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Äänestykset
  
7.1.EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.2.EU:n ja Uuden-Seelannin sopimus yhteistyöstä ja vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.3.Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)
  
7.4.Rajatylittävät pakettipalvelut ***I (äänestys)
  
7.5.Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit ***I (äänestys)
  
7.6.Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi ***I (äänestys)
  
7.7.Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (äänestys)
  
7.8.EU:n vähemmän kehittyneet alueet (äänestys)
  
7.9.EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (äänestys)
 8.Äänestysselitykset
 9.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)
 13.Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (keskustelu)
 14.Vastaanotetut asiakirjat
 15.Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (keskustelu)
 16.Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat
 17.Syyrian tilanne (keskustelu)
 18.EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten (keskustelu)
 19.Uusi toimintaohjelma EU:n ja Keski-Aasian suhteita varten 13. vuosittaisen ministerikokouksen yhteydessä (keskustelu)
 20.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2018–2019.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.04.


3. EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevat suuntaviivat (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Janice Atkinson ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Diane James.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead MCGUINNESS

Puheenvuorot: Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, joista kaksi viimeistä Alyn Smithin puheenvuorosta, David Campbell Bannerman keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake ja Terry Reintke.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth ja Arne Gericke.

Puheenvuorot: Michel Barnier (pääneuvottelija) ja Monika Panayotova.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Raymond Finch EFDD-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevista suuntaviivoista (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018)

—   koordinaattori ja ALDE-ryhmän puheenjohtaja Guy Verhofstadt, PPE-ryhmän puheenjohtaja Manfred Weber, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puheenjohtaja Gabriele Zimmer, Verts/ALE-ryhmän puheenjohtajat Philippe Lamberts ja Ska Keller ja AFCO-valiokunnan puheenjohtaja Danuta Maria Hübner EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteista (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 8.1.


4. Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 22. ja 23. maaliskuuta 2018 pidettävän kokouksen valmistelu (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Puhemies tiedotti, että S&D-ryhmän jäsen Jens Nilsson oli menehtynyt eilen, ja ilmoitti, että muistosanat lausutaan äänestysten alussa.

°
° ° °

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Angelika Niebler PPE-ryhmän puolesta, Maria João Rodrigues S&D-ryhmän puolesta, Helga Stevens ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Neoklis Sylikiotis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Agea EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Krisztina Morvai.

Puhetta johti
varapuhemies Mairead MCGUINNESS

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein ja Tonino Picula.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić ja Eleftherios Synadinos.

Puheenvuorot: Frans Timmermans (komission ensimmäinen varapuheenjohtaja) ja Monika Panayotova.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


5. Muistosanat

Puhemies piti parlamentin puolesta puheen eilen aamuna menehtyneen Euroopan parlamentin jäsenen Jens Nilssonin muistoksi.

Parlamentti vietti hiljaisen hetken.

Maria João Rodrigues käytti puheenvuoron S&D-ryhmän puolesta.

°
° ° °

Puheenvuorot: Ashley Fox yrityksestä murhata myrkyllä Venäjän kansalainen ja hänen tyttärensä Salisburyssa (Yhdistynyt kuningaskunta), Steven Woolfe, joka antoi henkilökohtaisen lausuman Alyn Smithin tämänaamuisesta puheenvuorosta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan tulevien suhteiden puitteita koskevista suuntaviivoista käydyn keskustelun (istunnon pöytäkirja 13.3.2018, kohta 3) aikana, Alyn Smith, joka selitti käyttämäänsä puheenvuoroa ja pitäytyi sanoissaan, William (The Earl of) Dartmouth, joka pyysi, että Alyn Smithille annetaan virallinen huomautus (puhemies katsoi, että Alyn Smithin esittämä selitys riittää), Lynn Boylan, joka ilmoitti, että yleisölehterillä on Ibrahim Halawa (Egyptissä vuosina 2013-2017 vangittuna ollut irlantilais-egyptiläinen, jonka vapauttamista parlamentti oli vaatinut), ja David Coburn.


6. Parlamentin kokoonpano

Parlamentti totesi työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 6 kohdan mukaisesti edustajantoimen vapautuneen 13. maaliskuuta 2018 Jens Nilssonin kuoleman johdosta.


Puhetta johti
varapuhemies Dimitrios PAPADIMOULIS

7. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa, ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


7.1. EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpano *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä tehdyn neuvoston päätöksen 2003/76/EY muuttamisesta [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0061)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä esitykselle neuvoston päätökseksi.


7.2. EU:n ja Uuden-Seelannin sopimus yhteistyöstä ja vastavuoroisesta hallinnollisesta avunannosta tulliasioissa *** (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi yhteistyötä ja vastavuoroista hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan Euroopan unionin ja Uuden-Seelannin välisen sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

ESITYS NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0062)

Parlamentti antoi hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle.


7.3. Eurooppalainen strategia vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten (työjärjestyksen 150 artikla) (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta strategiasta vuorovaikutteisia älykkäitä liikennejärjestelmiä varten [2017/2067(INI)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P8_TA(2018)0063)


7.4. Rajatylittävät pakettipalvelut ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rajatylittävistä pakettipalveluista [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

EHDOTUS KOMISSION EHDOTUKSEN HYLKÄÄMISEKSI

Hylättiin

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0064)


7.5. Tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyys ja jatkokoulutus sekä ajokortit ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maanteiden tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen tiettyjen ajoneuvojen kuljettajien perustason ammattipätevyydestä ja jatkokoulutuksesta annetun direktiivin 2003/59/EY ja ajokorteista annetun direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

KOMISSION EHDOTUS ja TARKISTUKSET

ALUSTAVA SOPIMUS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0065)


7.6. Päätös aloittaa toimielinten väliset neuvottelut: Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustaminen EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan puolustusalan teollisen kehittämisen ohjelman perustamisesta EU:n puolustusteollisuuden kilpailukyvyn ja innovointikapasiteetin tukemiseksi [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖS ALOITTAA TOIMIELINTEN VÄLISET NEUVOTTELUT

Hyväksyttiin

Puheenvuorot:

Ennen äänestystä Reinhard Bütikofer ilmaisi vastustavansa ITRE-valiokunnan päätöstä ja Françoise Grossetête (esittelijä) ilmaisi kannattavansa päätöstä työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan 2 alakohdan mukaisesti.


7.7. Sukupuolten tasa-arvo EU:n kauppasopimuksissa (äänestys)

Mietintö sukupuolten tasa-arvosta EU:n kauppasopimuksissa [2017/2015(INI)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijät: Eleonora Forenza ja Malin Björk (A8-0023/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0066)


7.8. EU:n vähemmän kehittyneet alueet (äänestys)

Mietintö EU:n vähemmän kehittyneistä alueista [2017/2208(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0067)


7.9. EU:n alueiden ja kaupunkien rooli Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa (äänestys)

Mietintö EU:n alueiden ja kaupunkien roolista Pariisin ilmastosopimuksen (COP 21) täytäntöönpanossa [2017/2006(INI)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P8_TA(2018)0068)


8. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 183 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset ovat saatavilla jäsenten sivuilla parlamentin verkkosivustolla.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Mietintö Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil ja Stanislav Polčák

Mietintö Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias ja Stanislav Polčák

Mietintö Eleonora Forenza ja Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek ja Jiří Pospíšil

Mietintö Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil ja Andrejs Mamikins

Mietintö Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato EFDD-ryhmän puolesta ja Seán Kelly.


9. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä Europarl-verkkosivustolla kohdassa ”Täysistunto”, ”Äänestykset”, ”Äänestysten tulokset (Nimenhuutoäänestysten tulokset)” sekä liitteen ”Nimenhuutoäänestysten tulokset” painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

(Istunto keskeytettiin klo 13.34.)


Puhetta johti
varapuhemies Pavel TELIČKA

10. Istunnon jatkaminen

Istuntoa jatkettiin klo 15.02.


11. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


12. Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kuuleminen (työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohta)

Puhemies ilmoitti, että hän ei ollut vastaanottanut yhtään vähintään alhaisen vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittavan määrän jäseniä tai yhden tai useamman poliittisen ryhmän esittämää pyyntöä äänestää maanantaina 12. maaliskuuta 2018 pöytäkirjassa ilmoitetusta pyynnöstä (istunnon pöytäkirja 12.3.2018, kohta 8) kuulla Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa valiokunta-aloitteisen mietinnön laatimiseksi vammaisten naisten tilanteesta ja oikeuksista.

Työjärjestyksen 137 artiklan 2 kohdan mukaisesti tämä pyyntö katsotaan näin ollen hyväksytyksi.


13. Seuraava monivuotinen rahoituskehys: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu - Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistaminen (keskustelu)

Mietintö seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä: vuoden 2020 jälkeistä monivuotista rahoituskehystä koskevan parlamentin kannan valmistelu [2017/2052(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Jan Olbrycht ja Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Mietintö Euroopan unionin omien varojen järjestelmän uudistamisesta [2017/2053(INI)] - Budjettivaliokunta. Esittelijät: Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski esittelivät mietinnöt.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Neena Gill (AFET-valiokunnan lausunnon valmistelija), Paul Rübig (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Wim van de Camp (INTA-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petri Sarvamaa (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nedzhmi Ali (CONT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Luigi Morgano (ECON-valiokunnan lausunnon valmistelija), Anneli Jäätteenmäki (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marian-Jean Marinescu (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sofia Ribeiro (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Nicola Caputo (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Clara Eugenia Aguilera García (PECH-valiokunnan lausunnon valmistelija), Helga Trüpel (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Monica Macovei (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mercedes Bresso (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iratxe García Pérez (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), PPE-ryhmän puolesta José Manuel Fernandes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Daniele Viotti S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Jean Arthuis ALDE-ryhmän puolesta, Jordi Solé Verts/ALE-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sophie Montel EFDD-ryhmän puolesta, Marco Zanni ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois ja Siegfried Mureşan.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Tibor Szanyi, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Siegfried Mureşan vastasi, Jens Geier, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere ja Ivo Belet.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin ja Cristian-Silviu Buşoi.

Puheenvuorot: Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez ja Janusz Lewandowski.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 8.9 ja istunnon pöytäkirja 14.3.2018, kohta 8.10.


14. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan komissio (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Toimeenpanovirastot (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan parlamentti (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tuomioistuin (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Tilintarkastustuomioistuin (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Alueiden komitea (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan oikeusasiamies (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan tietosuojavaltuutettu (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

JURI, LIBE

- Vastuuvapaus 2016: EU:n yleinen talousarvio – Euroopan ulkosuhdehallinto (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 8. EKR (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 9. EKR (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 10. EKR (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin yleinen talousarvio – 11. EKR (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

DEVE, BUDG

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan ympäristökeskus (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

CULT

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan lääkevirasto (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin oikeudellisen yhteistyön yksikkö (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin rautatievirasto (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontakoulutusvirasto (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

AFET, LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan GNSS-virasto (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

PECH

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI

- Vastuuvapaus 2016: Euratomin hankintakeskus (AA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirasto (EUROPOL) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

FEMM

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan pankkiviranomainen (EPV) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

EMPL, ECON

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ECON

- Vastuuvapaus 2016: Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, IMCO

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava eurooppalainen virasto (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

LIBE

- Vastuuvapaus 2016: Fuusioenergia-alan kansainvälinen ITER-organisaatio (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Lentoturvallisuus (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2016: Yhteisyrityksen perustaminen – ilmailu ja ympäristö (CLEAN SKY) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2016 – Biopohjaisten teollisuudenalojen yhteisyritys (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, REGI

- Vastuuvapaus 2016: Toinen innovatiiviset lääkkeet -aloitetta (IMI2) toteuttava yhteisyritys (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ENVI, ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

- Vastuuvapaus 2016: Shift2Rail-yhteisyritys (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Vastuuvapaus 2016: ECSEL-yhteisyritys (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

lausuntoa varten:

ITRE

2) parlamentin valiokunnilta

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi riskeihin varautumisesta sähköalalla ja direktiivin 2005/89/EY kumoamisesta (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - ITRE -valiokunta - Esittelijä: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Mietintö vuoden 2019 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio (2017/2286(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0062/2018).


15. Vuoden 2019 talousarvion suuntaviivat – Pääluokka III (keskustelu)

Mietintö vuoden 2019 talousarvion valmistelua koskevista yleisistä suuntaviivoista, pääluokka III – Komissio [2017/2286(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti esitteli mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Monika Hohlmeier PPE-ryhmän puolesta, Isabelle Thomas S&D-ryhmän puolesta, Bernd Kölmel ECR-ryhmän puolesta, Gérard Deprez ALDE-ryhmän puolesta, Indrek Tarand Verts/ALE-ryhmän puolesta, Patrick O'Flynn EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan ja Jean-Paul Denanot.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias ja Doru-Claudian Frunzulică.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Daniele Viotti.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.11.


16. Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausumat turvallista, hallittua ja laillista muuttoliikettä koskevan maailmanlaajuisen sopimuksen edistymisestä ja pakolaisista sekä Korean niemimaan rauhannäkymistä viimeaikaisten tapahtumien valossa.

Federica Mogherini antoi julkilausumat.


17. Syyrian tilanne (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Syyrian tilanne (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Victor Boştinaru, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga ECR-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Javier Couso Permuy GUE/NGL-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Franz Obermayr ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch ja Konstantinos Papadakis.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim ja Eleni Theocharous.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Indrek Tarand, Georgios Epitideios, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Arne Gericke, ja Marijana Petir, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Costas Mavrides.

José Inácio Faria käytti puheenvuoron keskustelun johtamisesta (puhemies selvensi asiaa).

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.12.


18. EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n näkemykset EU:n ja Kuuban yhteisneuvoston ensimmäistä kokousta varten (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Luis de Grandes Pascual PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Bas Belder ECR-ryhmän puolesta, María Teresa Giménez Barbat ALDE-ryhmän puolesta, Ernest Urtasun Verts/ALE-ryhmän puolesta, João Pimenta Lopes GUE/NGL-ryhmän puolesta, James Carver EFDD-ryhmän puolesta, David McAllister, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon ja Laima Liucija Andrikienė.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina ja Fabio Massimo Castaldo.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Ramón Luis VALCÁRCEL SISO

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


19. Uusi toimintaohjelma EU:n ja Keski-Aasian suhteita varten 13. vuosittaisen ministerikokouksen yhteydessä (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Uusi toimintaohjelma EU:n ja Keski-Aasian suhteita varten 13. vuosittaisen ministerikokouksen yhteydessä (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Liisa Jaakonsaari S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Jozo Radoš ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jean-Luc Schaffhauser ENF-ryhmän puolesta, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins ja Adam Szejnfeld.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jiří Pospíšil ja Notis Marias.

Federica Mogherini käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


20. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuinen kasvuselvitys 2018 - Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuinen kasvuselvitys 2018 [2017/2226(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta: vuotuisen kasvuselvityksen 2018 työllisyys- ja sosiaalinäkökohdat [2017/2260(INI)] - Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta. Esittelijä: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet ja Krzysztof Hetman esittelivät mietinnöt.

käytti puheenvuoron Nedzhmi Ali (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija).

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Marianne Thyssen (komission jäsen).

Puheenvuorot: Nuno Melo (ENVI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Iskra Mihaylova (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Julie Ward (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Evelyn Regner (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Tom Vandenkendelaere PPE-ryhmän puolesta, Javi López S&D-ryhmän puolesta, ECR-ryhmän puolesta Bernd Lucke, joka kommentoi myös mietinnön (A8-0047/2018) saksankielistä versiota, Caroline Nagtegaal ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan ja Othmar Karas.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Csaba Sógor ja Notis Marias.

Puheenvuorot: Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet ja Krzysztof Hetman.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 8.11 ja istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 8.12.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 618.460/OJME).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Läsnäolijat:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Estyneet:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö