Indiċi 
Minuti
PDF 269kWORD 84k
It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-sessjoni annwali
 2.Ftuħ tas-seduta
 3.Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (dibattitu)
 4.Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u tat-23 ta' Marzu 2018 (dibattitu)
 5.In memoriam
 6.Kompożizzjoni tal-Parlament
 7.Ħin tal-votazzjonijiet
  
7.1.L-implimentazzjoni tal-Protokoll fuq il-konsegwenzi finanzjarji tad-data tal-għeluq tat-Trattat tal-KEFA u fuq il-Fond tar-Riċerka tal-Faħam u l-Azzar *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.2.Ftehim UE-New Zealand dwar il-kooperazzjoni doganali u l-assistenza amministrattiva reċiproka f’materji doganali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.3.Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
7.4.Servizzi ta' konsenja tal-pakketti transfruntiera ***I (votazzjoni)
  
7.5.Kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq u l-liċenzji tas-sewqan ***I (votazzjoni)
  
7.6.Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE ***I (votazzjoni)
  
7.7.Ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE (votazzjoni)
  
7.8.Ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE (votazzjoni)
  
7.9.Ir-rwol tar-reġjuni u tal-bliet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-COP 21 dwar it-tibdil fil-klima (votazzjoni)
 8.Spjegazzjonijiet tal-vot
 9.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 10.Tkomplija tas-seduta
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Article 137(2) tar-Regolament)
 13.Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 - Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)
 14.Dokumenti mressqa
 15.Linji gwida għall-Baġit 2019 - Taqsima III (dibattitu)
 16.Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
 17.Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)
 18.Prospettivi tal-UE għall-ewwel laqgħa tal-Kunsill Konġunt UE-Kuba (dibattitu)
 19.Aġenda ġdida għar-relazzjonijiet UE-Asja Ċentrali fil-qafas tat-13-il Laqgħa Ministerjali Annwali (dibattitu)
 20.Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (dibattitu)
 21.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 22.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

1. Ftuħ tas-sessjoni annwali

Is-sessjoni 2018 - 2019 tal-Parlament Ewropew infetħet skont l-Artikolu 229, l-ewwel inċiż, tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 146 tar-Regoli ta' Proċedura.


2. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.04.


3. Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (2018/2573(RSP))

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Elmar Brok f'isem il-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Peter van Dalen f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Janice Atkinson f'isem il-Grupp ENF, u Diane James, mhux affiljata.

PRESIDENZA: Mairead MCGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Esteban González Pons, Richard Corbett, Hans-Olaf Henkel, Dita Charanzová, Molly Scott Cato, Barbara Spinelli, Gerard Batten, Marcus Pretzell, Diane Dodds, Danuta Maria Hübner, Bernd Lange, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Matt Carthy, Marcel de Graaff, Steven Woolfe, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, György Schöpflin, Pervenche Berès, John Flack, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Alyn Smith, William (The Earl of) Dartmouth, Steven Woolfe, it-tnejn li huma dwar l-intervent ta' Alyn Smith, David Campbell Bannerman dwar it-tmexxija tad-dibattitu (il-President iċċarat xi punti), Jill Evans, Luke Ming Flanagan, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Jeroen Lenaers, Mercedes Bresso, Ruža Tomašić, Georgios Kyrtsos, Nicola Danti, James Nicholson, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Josef Weidenholzer, Tom Vandenkendelaere, Agnes Jongerius, Othmar Karas, Bogusław Liberadzki, Marietje Schaake u Terry Reintke.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Francisco José Millán Mon, Juan Fernando López Aguilar, David Campbell Bannerman, Catherine Bearder, Ana Miranda, João Ferreira, Mairead McGuinness, John Howarth u Arne Gericke.

Interventi ta': Michel Barnier (kap negozjatur) u Monika Panayotova.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa sabiex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, dwar linji gwida dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (2018/2573(RSP)) (B8-0134/2018);

—   Guy Verhofstadt koordinatur u President tal-Grupp ALDE, Manfred Weber President tal-Grupp PPE, Roberto Gualtieri f'isem il-Grupp S&D, Gabriele Zimmer President tal-Grupp GUE/NGL, Philippe Lamberts, Ska Keller Kopresidenti tal-Grupp Verts/ALE, Danuta Maria Hübner President tal-Kumitat AFCO, dwar il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit (2018/2573(RSP)) (B8-0135/2018).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal-Minuti ta' 14.3.2018.


4. Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u tat-23 ta' Marzu 2018 (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Tħejjija tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tat-22 u tat-23 ta' Marzu 2018 (2018/2502(RSP))

°
° ° °

Il-President esprima kondoljanzi, il-bieraħ, għall-mewt ta' Jens Nilsson (Membru tal-Grupp S&D), u indika li ser isir diskors fil-bidu tal-ħin tal-votazzjoni.

°
° ° °

Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Angelika Niebler f'isem il-Grupp PPE, Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D, Helga Stevens f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Reinhard Bütikofer f'isem il-Grupp Verts/ALE, Neoklis Sylikiotis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Agea f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, u Krisztina Morvai Membru mhux affiljata.

PRESIDENZA: Mairead MCGUINNESS
Viċi President

Interventi ta': Pilar del Castillo Vera, Josef Weidenholzer, Marek Jurek, Pavel Telička, Rolandas Paksas, Gilles Lebreton, Kinga Gál, Tanja Fajon, Mario Borghezio, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Luděk Niedermayer, Knut Fleckenstein, Dubravka Šuica, Agnes Jongerius, Seán Kelly, Nicola Danti, Tunne Kelam, Patrizia Toia, Lefteris Christoforou, Elly Schlein u Tonino Picula.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Maria Grapini, Ruža Tomašić u Eleftherios Synadinos.

Interventi ta': Frans Timmermans (l-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni) u Monika Panayotova.

PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

Id-dibattitu ngħalaq.


5. In memoriam

Il-President ta ġieħ, f'isem il-Parlament, lill-memorja ta' Jens Nilsson, Membru tal-Parlament Ewropew, li ġie nieqes il-bieraħ.

Il-Parlament osserva minuta silenzju.

Intervent ta': Maria João Rodrigues f'isem il-Grupp S&D.

°
° ° °

Interventi ta': Ashley Fox, dwar it-tentattiva ta' omiċidju f'Salisbury (ir-Renju Unit) ta' ċittadin Russu u t-tifla tiegħu permezz ta' aġent tossiku, Steven Woolfe, għal stqarrija personali wara proposti ta' Alyn Smith matul id-dibattitu ta' filgħodu dwar il-linji gwida fil-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit (punt 3 tal-Minuti ta' 13.3.2018), Alyn Smith, li tenna u żamm il-proposti tiegħu, William (The Earl of) Dartmouth, li talab twiddiba imposta fuq Alyn Smith (Il-President qies li l-ispjegazzjoni mogħtija minn Alyn Smith kienet sodisfaċenti), Lynn Boylan li indikat fil-gallarija l-preżenza ta' viżitaturi ta' Ibrahim Halawa (ċittadini Irlandiż-Eġizzjan arrestat fl-Eġittu bejn l-2013 u 2017 u li l-Parlament kien talab għall-ħelsien tiegħu), u David Coburn.


6. Kompożizzjoni tal-Parlament

B'segwitu għall-mewt ta' Jens Nilsson, il-Parlament ikkonstata l-vakanza tas-siġġu tiegħu li tiddekorri mit-13 ta' Marzu 2018, f'konformità mal-Artikolu 4(1) u (6) tar-Regolament.


PRESIDENZA: Dimitrios PAPADIMOULIS
Viċi President

7. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


7.1. L-implimentazzjoni tal-Protokoll fuq il-konsegwenzi finanzjarji tad-data tal-għeluq tat-Trattat tal-KEFA u fuq il-Fond tar-Riċerka tal-Faħam u l-Azzar *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni tal-Kunsill 2003/76/KE li tistabbilixxi l-miżuri neċessarji għall-implimentazzjoni tal-Protokoll, anness mat-Trattat li tistabbilixxi l-Komunità, fuq il-konsegwenzi finanzjarji tad-data tal-għeluq tat-Trattat tal-KEFA u fuq il-Fond tar-Riċerka tal-Faħam u l-Azzar [14532/2017 - C8-0444/2017 - 2017/0213(APP)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Jean Arthuis (A8-0034/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0061)

Il-Parlament ta l-apporvazzjoni tiegħu għall-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill.


7.2. Ftehim UE-New Zealand dwar il-kooperazzjoni doganali u l-assistenza amministrattiva reċiproka f’materji doganali *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u New Zealand dwar il-kooperazzjoni doganali u l-assistenza amministrattiva reċiproka f'materji doganali [07712/2016 - C8-0237/2017 - 2016/0006(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Daniel Caspary (A8-0029/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0062)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.


7.3. Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar Strateġija Ewropea dwar Sistemi Kooperattivi ta' Trasport Intelliġenti [2017/2067(INI)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: István Ujhelyi (A8-0036/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0063)


7.4. Servizzi ta' konsenja tal-pakketti transfruntiera ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar servizzi ta' konsenja tal-pakketti transfruntiera [COM(2016)0285 - C8-0195/2016 - 2016/0149(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Lucy Anderson (A8-0315/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TA' RIFJUT TAL-PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Rifjut

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0064)


7.5. Kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta’ sewwieqa ta’ ċerti vetturi tat-triq u l-liċenzji tas-sewqan ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2003/59/KE dwar il-kwalifika inizjali u taħriġ perjodiku ta' sewwieqa ta' ċerti vetturi tat-triq għat-trasport ta' prodotti jew passiġġieri u d-Direttiva 2006/126/KE dwar il-liċenzji tas-sewqan [COM(2017)0047 - C8-0025/2017 - 2017/0015(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Peter Lundgren (A8-0321/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0065)


7.6. Deċiżjoni għal dħul f'negozjati interistituzzjonali: L-istabbiliment tal-Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-Industrija tad-Difiża bil-għan li jappoġġa l-kompetittività u l-kapaċità innovattiva tal-industrija tad-difiża tal-UE [COM(2017)0294 - C8-0180/2017 - 2017/0125(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

DEĊIŻJONI GĦAL DĦUL F'NEGOZJATI INTERISTITUZZJONALI

Approvazzjoni

Interventi

Qabel il-votazzjoni, f'konformità mal-Artikolu 69c(2), it-tieni subparagrafu, tar-Regoli ta' Proċedura, Reinhard Bütikofer esprima ruħu kontra d-Deċiżjoni tal-Kumitat ITRE u Françoise Grossetête (rapporteur) esprimiet ruħha favur din id-Deċiżjoni.


7.7. Ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-ftehimiet kummerċjali tal-UE [2017/2015(INI)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteurs: Eleonora Forenza u Malin Björk (A8-0023/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0066)


7.8. Ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar ir-reġjuni li għadhom lura fl-UE [2017/2208(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Michela Giuffrida (A8-0046/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0067)


7.9. Ir-rwol tar-reġjuni u tal-bliet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tal-COP 21 dwar it-tibdil fil-klima (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol tar-reġjuni u l-bliet tal-UE fl-implimentazzjoni tal-Ftehim ta' Pariġi tas-COP 21 dwar it-tibdil fil-klima [2017/2006(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ángela Vallina (A8-0045/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0068)


8. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport István Ujhelyi - A8-0036/2018
Daniel Hannan

Rapport Lucy Anderson - A8-0315/2017
Jiří Pospíšil u Stanislav Polčák

Rapport Peter Lundgren - A8-0321/2017
Notis Marias u Stanislav Polčák

Rapport Eleonora Forenza u Malin Björk - A8-0023/2018
Urszula Krupa, Jadwiga Wiśniewska, Marek Jurek u Jiří Pospíšil

Rapport Michela Giuffrida - A8-0046/2018
Jadwiga Wiśniewska, Younous Omarjee, Csaba Sógor, Stefano Maullu, Jiří Pospíšil u Andrejs Mamikins

Rapport Ángela Vallina - A8-0045/2018
John Flack, Xabier Benito Ziluaga, Jadwiga Wiśniewska, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, u Seán Kelly.


9. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.34.)


PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

10. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.02.


11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


12. Talba għal konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (Article 137(2) tar-Regolament)

Il-President ħabbret li ma rċeviet ebda talba minn għadd ta' membri jew minn groupp politiku wieħed jew aktar li jilħqu l-limitu baxx dwar il-votazzjoni dwar talba ta' konsultazzjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew sabiex jitfassal rapport fuq inizjattiva proprja dwar is-sitwazzjoni u d-drittijiet tan-nisa b'diżabilità mħabbar fl-abbozz tal-minuti ta' nhar it-Tnejn 12 ta' Marzu 2018 (punt 8 tal-Minuti ta' 12.3.2018).

Bi qbil mal-Artikolu 137(2) tar-Regolament, din it-talba tqieset bħala approvata.


13. Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 - Riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea (dibattitu)

Rapport dwar il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 [2017/2052(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht u Isabelle Thomas (A8-0048/2018)

Rapport dwar riforma tas-sistema ta' riżorsi proprji tal-Unjoni Ewropea [2017/2053(INI)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Gérard Deprez u Janusz Lewandowski (A8-0041/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez u Janusz Lewandowski ppreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Neena Gill (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Paul Rübig (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Wim van de Camp (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Petri Sarvamaa (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Nedzhmi Ali (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Luigi Morgano (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ECON), Anneli Jäätteenmäki (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Marian-Jean Marinescu (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Sofia Ribeiro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Nicola Caputo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI), Clara Eugenia Aguilera García (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Helga Trüpel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Monica Macovei (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Mercedes Bresso (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Iratxe García Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Daniele Viotti f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Jean Arthuis f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sophie Montel f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Lampros Fountoulis Membru mhux affiljat, Alain Lamassoure, Eider Gardiazabal Rubial, Zbigniew Kuźmiuk, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jens Geier, Nils Torvalds, Heidi Hautala, Xabier Benito Ziluaga, Marco Valli, Steeve Briois u Siegfried Mureşan.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi ta': Tibor Szanyi biex jagħmel mistoqsija "karta blu" lil Siegfried Mureşan, li wieġeb, Jens Geier, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Pirkko Ruohonen-Lerner, Iskra Mihaylova, Bas Eickhout, Martina Michels, Jörg Meuthen, André Elissen, Tomáš Zdechovský, Silvia Costa, Charles Goerens, Thomas Waitz, Miguel Viegas, Bill Etheridge, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Eric Andrieu, Terry Reintke, Angelo Ciocca, Ivana Maletić, Tiemo Wölken, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Lefteris Christoforou, Jonás Fernández, Francisco José Millán Mon, Elly Schlein, Inese Vaidere u Ivo Belet.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cláudia Monteiro de Aguiar, José Blanco López, John Howarth, Ruža Tomašić, Jan Huitema, Maria Lidia Senra Rodríguez, Patricija Šulin u Cristian-Silviu Buşoi.

Interventi ta': Günther Oettinger, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Gérard Deprez u Janusz Lewandowski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.9 tal-Minuti ta' 14.3.2018 u punt 8.10 tal-Minuti ta' 14.3.2018.


14. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea (05940/2018 [01] - C8-0042/2018 - 2017/2136(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - L-Aġenziji Eżekuttivi (05942/2018 - C8-0043/2018 - 2017/2136(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Parlament Ewropew (05940/2018 [02] - C8-0044/2018 - 2017/2137(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kunsill u l-Kunsill Ewropew (05940/2018 [03] - C8-0045/2018 - 2017/2138(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Ġustizzja (05940/2018 [04] - C8-0046/2018 - 2017/2139(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Qorti tal-Awdituri (05940/2018 [05] - C8-0047/2018 - 2017/2140(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Il-baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew (05940/2018 [06] - C8-0048/2018 - 2017/2141(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kumitat tar-Reġjuni (05940/2018 [07] - C8-0049/2018 - 2017/2142(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - L-Ombudsman Ewropew (05940/2018 [08] - C8-0050/2018 - 2017/2143(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PETI, FEMM, AFCO, DEVE, CULT, AFET, PECH, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, INTA, IMCO, TRAN, REGI

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (05940/2018 [09] - C8-0051/2018 - 2017/2144(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

JURI, LIBE

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (05940/2018 [10] - C8-0052/2018 - 2017/2145(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFCO, DEVE, AFET, INTA

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - it-8 FEŻ (05078/2018 - C8-0053/2018 - 2017/2146(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - id-9 FEŻ (05079/2018 - C8-0054/2018 - 2017/2146(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - l-10 FEŻ (05080/2018 - C8-0055/2018 - 2017/2146(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2016: Baġit ġenerali tal-UE - il-11-il FEŻ (05082/2018 - C8-0056/2018 - 2017/2146(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (Cedefop) (05941/2018 [01] - C8-0057/2018 - 2017/2147(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ITRE

- Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Kondizzjonijiet tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) (05941/2018 [02] - C8-0058/2018 - 2017/2148(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) (05941/2018 [03] - C8-0059/2018 - 2017/2149(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tad-Droga u d-Dipendenza fuq id-Droga (EMCDDA) (05941/2018 [04] - C8-0060/2018 - 2017/2150(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, LIBE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent (EEA) (05941/2018 [05] - C8-0061/2018 - 2017/2151(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà u s-Saħħa fuq il-Post tax-Xogħol (EU-OSHA) (05941/2018 [06] - C8-0062/2018 - 2017/2152(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT) (05941/2018 [07] - C8-0063/2018 - 2017/2153(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

CULT

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini (EMA) (05941/2018 [08] - C8-0064/2018 - 2017/2154(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2016: L-Unità Ewropea ta' Kooperazzjoni Ġudizzjarja (Eurojust) (05941/2018 [09] - C8-0065/2018 - 2017/2155(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2016: Il-Fondazzjoni Ewropea għat-Taħriġ (ETF) (05941/2018 [10] - C8-0066/2018 - 2017/2156(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà Marittima (EMSA) (05941/2018 [11] - C8-0067/2018 - 2017/2157(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea tas-Sikurezza tal-Avjazzjoni (EASA) (05941/2018 [12] - C8-0068/2018 - 2017/2158(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) (05941/2018 [13] - C8-0069/2018 - 2017/2159(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2016: Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard (ECDC) (05941/2018 [14] - C8-0070/2018 - 2017/2160(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea dwar is-Sigurtà tan-Netwerks u l-Informazzjoni (ENISA) (05941/2018 [15] - C8-0071/2018 - 2017/2161(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Ferroviji (ERA) (05941/2018 [16] - C8-0072/2018 - 2017/2162(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

TRAN

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għat-Taħriġ fl-Infurzar tal-Liġi (CEPOL) (05941/2018 [17] - C8-0073/2018 - 2017/2163(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Gwardja tal-Fruntiera u tal-Kosta (Frontex) (05941/2018 [18] - C8-0074/2018 - 2017/2164(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

AFET, LIBE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-GNSS Ewropea (GSA) (05941/2018 [19] - C8-0075/2018 - 2017/2165(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għall-Kontroll tas-Sajd (EFCA) (05941/2018 [20] - C8-0076/2018 - 2017/2166(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

PECH

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għas-Sustanzi Kimiċi (ECHA) (05941/2018 [21] - C8-0077/2018 - 2017/2167(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Fornitriċi tal-Euratom (ESA) (05941/2018 [22] - C8-0078/2018 - 2017/2168(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għall-Kooperazzjoni fl-Infurzar tal-Liġi (Europol) (05941/2018 [23] - C8-0079/2018 - 2017/2169(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi (EIGE) (05941/2018 [24] - C8-0080/2018 - 2017/2170(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

FEMM

- Kwittanza 2016: L-Awtorità Bankarja Ewropea (EBA) (05941/2018 [25] - C8-0081/2018 - 2017/2171(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol (EIOPA) (05941/2018 [26] - C8-0082/2018 - 2017/2172(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

EMPL, ECON

- Kwittanza 2016: L-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA) (05941/2018 [27] - C8-0083/2018 - 2017/2173(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ECON

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija għall-Kooperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER) (05941/2018 [28] - C8-0084/2018 - 2017/2174(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: Il-Korp ta' Regolaturi Ewropej tal-Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) (05941/2018 [29] - C8-0085/2018 - 2017/2175(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, IMCO

- Kwittanza 2016: L-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija (EIT) (05941/2018 [30] - C8-0086/2018 - 2017/2176(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO) (05941/2018 [31] - C8-0087/2018 - 2017/2177(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2016: L-Aġenzija Ewropea għat-Tmexxija Operattiva tas-Sistemi tal-IT Fuq Skala Kbira fl-Ispazju ta' Libertà, Sigurtà u Ġustizzja (eu-LISA) (05941/2018 [32] - C8-0088/2018 - 2017/2178(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

LIBE

- Kwittanza 2016: L-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Enerġija mill-Fużjoni (ITER) (05943/2018 [01] - C8-0089/2018 - 2017/2180(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: Is-sikurezza tan-navigazzjoni bl-ajru (SESAR) (05943/2018 [02] - C8-0090/2018 - 2017/2181(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta "Ajrunawtika u Ambjent" (Clean Sky) (05943/2018 [03] - C8-0091/2018 - 2017/2182(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE, TRAN

- Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta dwar l-Industriji b'bażi Bijoloġika (BBI) (05943/2018 [04] - C8-0092/2018 - 2017/2183(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, REGI

- Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta tal-Inizjattiva tal-Mediċini Innovattivi 2 (IMI 2) (05943/2018 [05] - C8-0093/2018 - 2017/2184(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ENVI, ITRE

- Kwittanza 2016: L-Impriża Konġunta taċ-Ċelloli tal-Fjuwil u l-Idroġenu (FCH JU) (05943/2018 [06] - C8-0094/2018 - 2017/2185(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

- Kwittanza 2016: L-impriża Konġunta Shift2Rail (S2R JU) (05943/2018 [07] - C8-0095/2018 - 2017/2186(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE, TRAN

- Kwittanza 2016: Komponenti u Sistemi Elettriċi għal Leadership Ewropea (Impriża Konġunta ECSEL) (05943/2018 [08] - C8-0096/2018 - 2017/2187(DEC))

irriferut

responsabbli :

CONT

opinjoni :

ITRE

2) mill-kumitati parlamentari

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar it-tħejjija għar-riskji fis-settur tal-elettriku u li jħassar id-Direttiva 2005/89/KE (COM(2016)0862 - C8-0493/2016 - 2016/0377(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2019, Taqsima III – Kummissjoni (2017/2286(BUD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0062/2018)


15. Linji gwida għall-Baġit 2019 - Taqsima III (dibattitu)

Rapport dwar il-linji gwida ġenerali għat-tħejjija tal-baġit 2019, Taqsima III – Il-Kummissjoni [2017/2286(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Daniele Viotti (A8-0062/2018)

Daniele Viotti ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Monika Hohlmeier f'isem il-Grupp PPE, Isabelle Thomas f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, Gérard Deprez f'isem il-Grupp ALDE, Indrek Tarand f'isem il-Grupp Verts/ALE, Patrick O'Flynn f'isem il-Grupp EFDD, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan u Jean-Paul Denanot.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Nicola Caputo, Arne Gericke, Eleftherios Synadinos, Maria Gabriela Zoană, Notis Marias u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi ta': Günther Oettinger u Daniele Viotti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.11 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


16. Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Dikjarazzjonijiet tal-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward il-progress li sar dwar il-patt globali għal migrazzjoni sikura, ordinata u regolari kif ukoll dwar ir-rifuġjati, u dwar il-prospettivi ta' paċi għall-peniżola Koreana fid-dawl tal-aħħar żviluppi.

Federica Mogherini għamlet id-dikjarazzjonijiet.


17. Is-sitwazzjoni fis-Sirja (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Is-sitwazzjoni fis-Sirja (2018/2626(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Cristian Dan Preda f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jean-Luc Schaffhauser, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE, Barbara Lochbihler f'isem il-Grupp Verts/ALE, Javier Couso Permuy f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Franz Obermayr f'isem il-Grupp ENF, Eleftherios Synadinos Membru mhux affiljat, Tunne Kelam, Elena Valenciano, Charles Tannock, Hilde Vautmans, Bodil Valero, Takis Hadjigeorgiou, Raymond Finch u Konstantinos Papadakis.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': David McAllister, Neena Gill, Bas Belder, Yannick Jadot, Sofia Sakorafa, Udo Voigt, Jaromír Štětina, Ana Gomes, Anders Primdahl Vistisen, Lorenzo Cesa, Wajid Khan, Sajjad Karim u Eleni Theocharous.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Arne Lietz, Branislav Škripek, Miguel Viegas, Jean-Luc Schaffhauser, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Indrek Tarand, Georgios Epitideios, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Arne Gericke, u Marijana Petir, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Costas Mavrides.

Intervent ta': José Inácio Faria dwar it-tmexxija tad-dibattitu (il-President iċċara xi punti).

Intervent ta': Federica Mogherini.

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li għandhom jitressqu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura se jitħabbru aktar tard.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.12 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


18. Prospettivi tal-UE għall-ewwel laqgħa tal-Kunsill Konġunt UE-Kuba (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Prospettivi tal-UE għall-ewwel laqgħa tal-Kunsill Konġunt UE-Kuba (2018/2528(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Luis de Grandes Pascual f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Bas Belder f'isem il-Grupp ECR, María Teresa Giménez Barbat f'isem il-Grupp ALDE, Ernest Urtasun f'isem il-Grupp Verts/ALE, João Pimenta Lopes f'isem il-Grupp GUE/NGL, James Carver f'isem il-Grupp EFDD, David McAllister, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Lidia Senra Rodríguez, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Telička, Javier Couso Permuy, Jarosław Wałęsa, Francisco Assis, Michael Gahler, Pina Picierno, Francisco José Millán Mon u Laima Liucija Andrikienė.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Notis Marias, Ana Miranda, Ángela Vallina u Fabio Massimo Castaldo.

Intervent ta': Federica Mogherini.

PRESIDENZA: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.


19. Aġenda ġdida għar-relazzjonijiet UE-Asja Ċentrali fil-qafas tat-13-il Laqgħa Ministerjali Annwali (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni u r-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà: Aġenda ġdida għar-relazzjonijiet UE-Asja Ċentrali fil-qafas tat-13-il Laqgħa Ministerjali Annwali (2018/2526(RSP))

Federica Mogherini (Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà) għamlet id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE, Liisa Jaakonsaari f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp ECR, Jozo Radoš f'isem il-Grupp ALDE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, Eduard Kukan, Brando Benifei, Francisco José Millán Mon, Jo Leinen, Ramona Nicole Mănescu, Andrejs Mamikins u Adam Szejnfeld.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil u Notis Marias.

Intervent ta': Federica Mogherini.

Id-dibattitu ngħalaq.


20. Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 - Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 (dibattitu)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Stħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 [2017/2226(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Hugues Bayet (A8-0047/2018)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-koordinazzjoni tal-politika ekonomika: Aspetti Soċjali u tal-Impjieg fl-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir 2018 [2017/2260(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Krzysztof Hetman (A8-0052/2018)

Hugues Bayet u Krzysztof Hetman ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Nedzhmi Ali (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG).

Interventi ta': Monika Panayotova (President fil-kariga tal-Kunsill) u Marianne Thyssen (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Nuno Melo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Iskra Mihaylova (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Julie Ward (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Evelyn Regner (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Tom Vandenkendelaere f'isem il-Grupp PPE, Javi López f'isem il-Grupp S&D, Bernd Lucke f'isem il-Grupp ECR, ukoll fuq il-verżjoni Ġermaniża tar-rapport A8-0047/2018, Caroline Nagtegaal f'isem il-Grupp ALDE, Jean Lambert f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bernard Monot f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, David Casa, Sergio Gutiérrez Prieto, Sergio Gutiérrez Prieto, Ulrike Trebesius, Yana Toom, Bas Eickhout, Kostadinka Kuneva, Barbara Kappel, Dariusz Rosati, Agnes Jongerius, Czesław Hoc, Thomas Mann, Jakob von Weizsäcker, Gunnar Hökmark, Brando Benifei, Verónica Lope Fontagné, Michael Detjen, Markus Ferber, Pervenche Berès, Theodor Dumitru Stolojan u Othmar Karas.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor u Notis Marias.

Interventi ta': Marianne Thyssen, Monika Panayotova, Hugues Bayet u Krzysztof Hetman.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 8.11 tal-Minuti ta' 15.3.2018 u punt 8.12 tal-Minuti ta' 15.3.2018.


21. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 618.460/OJME).


22. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.05.

Klaus Welle

Pavel Telička

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kallas, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Monteiro de Aguiar, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Pogliese, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Salvini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Soru, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Väyrynen, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Albiol Guzmán, Christensen, Corrao, Crowley, Fisas Ayxelà, Händel, Marusik, Nilsson, Ponga, Punset, Sonneborn, Zīle, Žitňanská

Aġġornata l-aħħar: 25 ta' Ġunju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza