Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk

4. Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Rozhodnutí USA uvalit cla na ocel a hliník (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (místopředseda Komise) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Bernd Lange za skupinu S&D, Emma McClarkin za skupinu ECR, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFDD, Nicolas Bay za skupinu ENF, Lampros Fountoulis – nezařazený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange a Edouard Martin.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly a José Blanco López.

Vystoupili: Cecilia Malmström a Jyrki Katainen.

Rozprava skončila.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 10:06.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí