Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. märts 2018 - Strasbourg

4. USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: USA otsus kehtestada terasele ja alumiiniumile tollimaksud (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Cecilia Malmström (komisjoni liige) tegid avalduse.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Bernd Lange fraktsiooni S&D nimel, Emma McClarkin fraktsiooni ECR nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Yannick Jadot fraktsiooni Verts/ALE nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, William (The Earl of) Dartmouth fraktsiooni EFDD nimel, Nicolas Bay fraktsiooni ENF nimel, Lampros Fountoulis (fraktsioonilise kuuluvuseta), Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange ja Edouard Martin.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly ja José Blanco López.

Sõna võtsid Cecilia Malmström ja Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 10.06.)

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Viimane päevakajastamine: 25. juuni 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika