Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 14., Szerda - Strasbourg

4. Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (vita)
CRE

A Bizottság nyilatkozata: Az USA azon határozata, hogy vámot vet ki az acélra és az alumíniumra (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (a Bizottság alelnöke) és Cecilia Malmström (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bernd Lange, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Emma McClarkin, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Yannick Jadot, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, William (The Earl of) Dartmouth, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Nicolas Bay, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Lampros Fountoulis, független, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange és Edouard Martin.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly és José Blanco López.

Felszólal: Cecilia Malmström és Jyrki Katainen.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 10.06-kor felfüggesztik.)

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat