Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - Strasbūras

4. JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (diskusijos)
CRE

Komisijos pareiškimas: JAV sprendimas nustatyti muito mokesčius plienui ir aliuminiui (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (Komisijos pirmininko pavaduotojas) ir Cecilia Malmström (Komisijos narė) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Bernd Lange S&D frakcijos vardu, Emma McClarkin ECR frakcijos vardu, Marietje Schaake ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, William (The Earl of) Dartmouth EFDD frakcijos vardu, Nicolas Bay ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Lampros Fountoulis, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Daniel Caspary), Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange ir Edouard Martin.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly ir José Blanco López.

Kalbėjo: Cecilia Malmström ir Jyrki Katainen.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 10.06 val.)

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika