Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2018. gada 14. marts - Strasbūra

4. ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (debates)
Stenogramma

Komisijas paziņojums: ASV lēmums noteikt tarifus tēraudam un alumīnijam (2018/2629(RSP)).

Jyrki Katainen (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) un Cecilia Malmström (Komisijas locekle) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Manfred Weber PPE grupas vārdā, Bernd Lange S&D grupas vārdā, Emma McClarkin ECR grupas vārdā, Marietje Schaake ALDE grupas vārdā, Yannick Jadot Verts/ALE grupas vārdā, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, William (The Earl of) Dartmouth EFDD grupas vārdā, Nicolas Bay ENF grupas vārdā, Lampros Fountoulis, pie grupām nepiederošs deputāts, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange un Edouard Martin.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly un José Blanco López.

Uzstājās Cecilia Malmström un Jyrki Katainen.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 10.06.)

SĒDI VADA: Antonio TAJANI
Priekšsēdētājs

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 25. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika