Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

4. Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (debat)
CRE

Verklaring van de Commissie: Besluit van de VS om tarieven te heffen op staal en aluminium (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Cecilia Malmström (lid van de Commissie) leggen de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Bernd Lange, namens de S&D-Fractie, Emma McClarkin, namens de ECR-Fractie, Marietje Schaake, namens de ALDE-Fractie, Yannick Jadot, namens de Verts/ALE-Fractie, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, William (The Earl of) Dartmouth, namens de EFDD-Fractie, Nicolas Bay, namens de ENF-Fractie, Lampros Fountoulis, niet-fractiegebonden lid, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange en Edouard Martin.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly en José Blanco López.

Het woord wordt gevoerd door Cecilia Malmström en Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt onderbroken om 10.06 uur)

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid