Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

4. Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (debata)
CRE

Oświadczenie Komisji: Decyzja Stanów Zjednoczonych o nałożeniu ceł na stal i aluminium (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji) i Cecilia Malmström (członkini Komisji) wydali oświadczenie.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Bernd Lange w imieniu grupy S&D, Emma McClarkin w imieniu grupy ECR, Marietje Schaake w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFDD, Nicolas Bay w imieniu grupy ENF, Lampros Fountoulis niezrzeszony, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Daniela Caspary'ego, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange i Edouard Martin.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly i José Blanco López.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Jyrki Katainen.

Debata została zamknięta.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 10.06.)

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności