Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg

4. Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (dezbatere)
CRE

Declarație a Comisiei: Decizia SUA de a impune taxe la importul oțelului și aluminiului (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Cecilia Malmström (membră a Comisiei) au făcut declarația.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Bernd Lange, în numele Grupului S&D, Emma McClarkin, în numele Grupului ECR, Marietje Schaake, în numele Grupului ALDE, Yannick Jadot, în numele Grupului Verts/ALE, Helmut Scholz, în numele Grupului GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, Lampros Fountoulis, neafiliat, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange și Edouard Martin.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly și José Blanco López.

Au intervenit: Cecilia Malmström și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la ora 10.06)

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate