Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg

4. Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (rozprava)
CRE

Vyhlásenie Komisie: Rozhodnutie USA o zavedení ciel na oceľ a hliník (2018/2629(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Cecilia Malmström (členka Komisie) urobili vyhlásenie.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Bernd Lange v mene skupiny S&D, Emma McClarkin v mene skupiny ECR, Marietje Schaake v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFDD, Nicolas Bay v mene skupiny ENF, Lampros Fountoulis – nezaradený poslanec, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Alessia Maria Mosca, Joachim Starbatty, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Daniel Caspary, Nadja Hirsch, Reinhard Bütikofer, Patrick Le Hyaric, Tiziana Beghin, Mario Borghezio, Diane James, Daniel Caspary, Victor Boştinaru, Sander Loones, Fredrick Federley, Matt Carthy, Franck Proust, Jeppe Kofod, Evžen Tošenovský, Salvatore Cicu, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Iuliu Winkler, Karoline Graswander-Hainz, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Pedro Silva Pereira, Esther de Lange a Edouard Martin.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Romana Tomc, Maria Grapini, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Epitideios, Milan Zver, Maria Arena, Christian Ehler, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Konstantinos Papadakis, Seán Kelly a José Blanco López.

Vystúpili: Cecilia Malmström a Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

(Rokovanie bolo prerušené o 10.06 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia