Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. kovo 14 d. - Strasbūras

6. Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (diskusijos)
Stenograma

Diskusijos su Portugalijos Ministru Pirmininku António Costa dėl Europos ateities (2018/2576(RSP))

Pirmininkas padarė trumpą pareiškimą pristatydamas diskusijas ir paaiškindamas elektroninę procedūrą „prašau žodžio“.

Kalbėjo: António Costa (Portugalijos Ministras Pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas).

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Maria João Rodrigues S&D frakcijos vardu, Ulrike Trebesius ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Tania González Peñas GUE/NGL frakcijos vardu, Jiří Payne EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Reinhard Bütikofer dėl prieš tai kalbėjusio kalbėtojo pasakytos kalbos ir nepriklausomas Parlamento narys Georgios Epitideios.

Kalbėjo António Costa.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Pirmininkas paaiškino procedūrą „prašau žodžio“), Maria João Rodrigues dėl taikomos procedūros (Pirmininkas pateikė paaiškinimų) ir Carlos Zorrinho.

Kalbėjo António Costa.

Kalbėjo João Ferreira dėl diskusijų eigos (Pirmininkas pateikė paaiškinimų).

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2018 m. birželio 25 d.Teisinė informacija - Privatumo politika