Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

6. Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (debat)
Volledige verslagen

Debat met António Costa, premier van Portugal, over de toekomst van Europa (2018/2576(RSP))

De Voorzitter legt een korte verklaring af om het debat in te leiden en uitleg te geven over de elektronische "catch the eye"-procedure.

Het woord wordt gevoerd door António Costa (premier van Portugal) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Maria João Rodrigues, namens de S&D-Fractie, Ulrike Trebesius, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Tania González Peñas, namens de GUE/NGL-Fractie, Jiří Payne, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Reinhard Bütikofer over het betoog van de vorige spreker, en Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid.

Het woord wordt gevoerd door António Costa.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (de Voorzitter geeft uitleg over de "catch the eye"-procedure), Maria João Rodrigues over de gevolgde procedure (de Voorzitter geeft nadere toelichting) en Carlos Zorrinho.

Het woord wordt gevoerd door António Costa.

Het woord wordt gevoerd door João Ferreira over het verloop van het debat (de Voorzitter geeft nadere uitleg).

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid