Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg

6. Diskusia s predsedom vlády Portugalska Antóniom Costom o budúcnosti Európy (rozprava)
Doslovný zápis

Rozprava s Antóniom Costom, predsedm vlády Portugalska, o budúcnosti Európy (2018/2576(RSP))

Predseda stručne uviedol diskusiu a vysvetlil elektronický postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky.

Vystúpili títo poslanci: António Costa (predseda vlády Portugalska) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Maria João Rodrigues v mene skupiny S&D, Ulrike Trebesius v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Tania González Peñas v mene skupiny GUE/NGL, Jiří Payne v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Reinhard Bütikofer k vystúpeniu predchádzajúceho rečníka a Georgios Epitideios – nezaradený poslanec.

V rozprave vystúpil António Costa.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nuno Melo, Iratxe García Pérez, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Ana Miranda, João Ferreira, Gilles Lebreton, Paulo Rangel, Henna Virkkunen, José Blanco López, Lukas Mandl, José Manuel Fernandes, José Inácio Faria, Maria Grapini (Predseda vysvetlil postup prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky), Maria João Rodrigues k použitému postupu (predseda poskytol spresnenia) a Carlos Zorrinho.

V rozprave vystúpil António Costa.

V rozprave vystúpil João Ferreira k priebehu rozpravy (predseda poskytol spresnenia).

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia