Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

7. Αίτηση για άρση της ασυλίας
Πλήρη Πρακτικά

Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές διαβίβασαν αίτηση για άρση της ασυλίας του Γεώργιου Κύρτσου στο πλαίσιο ποινικής δίωξης εις βάρος του από το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Κανονισμού, η αίτηση αυτή παραπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή JURI.

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου