Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

7. Begäran om upphävande av immunitet
CRE

De behöriga grekiska myndigheterna hade översänt en begäran om upphävande av immuniteten för Georgios Kyrtsos inom ramen för det straffrättsliga förfarande som inletts mot honom vid förstainstansrätten i Aten.

Denna begäran hänvisades i enlighet med artikel 9.1 i arbetsordningen till det ansvariga utskottet (JURI).

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy