Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2573(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0134/2018

Συζήτηση :

PV 13/03/2018 - 3
CRE 13/03/2018 - 3

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.1
CRE 14/03/2018 - 8.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

8.1. Κατευθυντήριες γραμμές για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων ΕΕ-ΗΒ (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B8-0134/2018 και B8-0135/2018 (2018/2573(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0134/2018

Απορρίπτεται

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ B8-0135/2018

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0069)

°
° ° °

Παρεμβαίνει πριν από την ψηφοφορία, Xabier Benito Ziluaga επί της ψηφοφορίας σχετικά με την Αντίρρηση στον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (EΕ) αριθ. 347/2013 όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος (σημείο 8.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.3.2018).

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Rainer WIELAND
Αντιπρόεδρος

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου