Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. marec 2018 - Strasbourg

8.6. Nasprotovanje delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (glasovanje)

Predlog resolucije, ki so jo vložili Michèle Rivasi, Philippe Lamberts in Ska Keller, v imenu skupine Verts/ALE, Xabier Benito Ziluaga, Dario Tamburrano, Edouard Martin, Carolina Punset, Isabella Adinolfi, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marina Albiol Guzmán, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D’Amato, Eleonora Evi, Cornelia Ernst, Laura Ferrara, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa Matias, Younous Omarjee, Piernicola Pedicini, Lola Sánchez Caldentey, Maria Lidia Senra Rodríguez, Martin Schirdewan, Helmut Scholz, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marco Valli in Marco Zullo v skladu s členom 105(3) Poslovnika o delegirani uredbi Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom projektov skupnega interesa Unije (2017/2990(DEA)) (B8-0136/2018)

(Potrebna kvalificirana večina za sprejetje predloga resolucije)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Zavrnjeno

Zadnja posodobitev: 26. junij 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov