Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2025(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0061/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0061/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/03/2018 - 8.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0074

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 - Στρασβούργο

8.7. Kινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2017/008 DE/Goodyear [COM(2018)0061 - C8-0031/2018 - 2018/2025(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Ingeborg Gräßle (A8-0061/2018)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψηφισάντων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P8_TA(2018)0074)

Τελευταία ενημέρωση: 25 Ιουνίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου