Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

8. Stemmingen
Volledige verslagen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


8.1. Richtsnoeren voor het kader van de toekomstige betrekkingen EU-VK (stemming)

8.2. Statistieken van het spoorvervoer (artikel 150 van het Reglement) ***I (stemming)

8.3. Benoeming van de vicepresident van de Europese Centrale Bank (artikel 150 van het Reglement) * (stemming)

8.4. Vaststelling van communautaire maatregelen voor de bestrijding van de ziekte van Newcastle ***I (stemming)

8.5. Verdere macrofinanciële bijstand aan Georgië ***I (stemming)

8.6. Bezwaar tegen de gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang (stemming)

8.7. Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2017/008 DE/Goodyear (artikel 150 van het Reglement) (stemming)

8.8. Nominale samenstelling van de speciale commissie financiële misdrijven, belastingontduiking en belastingontwijking (stemming)

8.9. Het volgende MFK: voorbereiding van het standpunt van het Parlement ten aanzien van het MFK voor de periode na 2020 (stemming)

8.10. Hervorming van het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (stemming)

8.11. Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)

8.12. Europees semester voor de coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2018 (stemming)
Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid