Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg

9. Explicații privind votul
CRE

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Orientări privind cadrul viitoarelor relații dintre UE și Regatul Unit - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó și Daniel Hannan

Raport Jan Olbrycht și Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor și Stanislav Polčák

Raport Gérard Deprez și Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei și Notis Marias

Raport Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato și Monica Macovei

Raport Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato și Notis Marias.

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate