Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg

9. Vysvetlenia hlasovania
CRE

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Usmernenia o rámci budúcich vzťahov medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó a Daniel Hannan

Správa: Jan Olbrycht a Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor a Stanislav Polčák

Správa: Gérard Deprez a Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei a Notis Marias

Správa: Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato a Monica Macovei

Správa: Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato a Notis Marias.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia