Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

9. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Riktlinjer för de framtida förbindelserna mellan EU och Förenade kungariket - (2018/2573(RSP)) - B8-0134/2018 - B8-0135/2018
Momchil Nekov, Jasenko Selimovic, Monica Macovei, Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Tibor Szanyi, Jan Zahradil, Deirdre Clune, Ashley Fox, Jiří Payne, Zoltán Balczó och Daniel Hannan

Betänkande Jan Olbrycht och Isabelle Thomas - A8-0048/2018
Petras Auštrevičius, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Tibor Szanyi, Michaela Šojdrová, Deirdre Clune, Ricardo Serrão Santos, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor och Stanislav Polčák

Betänkande Gérard Deprez och Janusz Lewandowski - A8-0041/2018
Bogdan Andrzej Zdrojewski, Jasenko Selimovic, Michaela Šojdrová, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei och Notis Marias

Betänkande Hugues Bayet - A8-0047/2018
Tibor Szanyi, Rosa D'Amato och Monica Macovei

Betänkande Krzysztof Hetman - A8-0052/2018
Michaela Šojdrová, Rosa D'Amato och Notis Marias.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy