Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

13. Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги (разискване по актуални въпроси)
CRE

Международно сътрудничество в борбата с киберпрестъпността – заплахата за обществените услуги (2018/2627(RSP))

Изказа се Helga Stevens, за да направи въведение към разискването, предложено от групата ECR.

Изказаха се: Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се: Roberta Metsola, от името на групата PPE, Петър Курумбашев, от името на групата S&D, Monica Macovei, от името на групата ECR, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Емил Радев, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho и Michał Boni.

Изказаха се: Julian King и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност