Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. března 2018 - Štrasburk

13. Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (rozprava na aktuální téma)
CRE

Mezinárodní spolupráce v boji proti kybernetické trestné činnosti – hrozba pro veřejné služby (2018/2627(RSP))

Vystoupila Helga Stevens, aby uvedla rozpravu, kterou navrhla skupina ECR.

Vystoupili: Monika Panayotova (úřadující předsedkyně Rady) a Julian King (člen Komise).

Vystoupili: Roberta Metsola za skupinu PPE, Peter Kouroumbashev za skupinu S&D, Monica Macovei za skupinu ECR, Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE, Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Auke Zijlstra za skupinu ENF, Georgios Epitideios – nezařazený poslanec, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho a Michał Boni.

Vystoupili: Julian King a Monika Panayotova.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 25. června 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí