Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

13. Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (debat om et aktuelt spørgsmål)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Internationalt samarbejde om bekæmpelse af cyberkriminalitet - truslen mod offentlige tjenester (2018/2627(RSP))

Indlæg af Helga Stevens for at indlede debatten, som var foreslået af ECR-Gruppen.

Talere: Monika Panayotova (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen).

Talere: Roberta Metsola for PPE-Gruppen, Peter Kouroumbashev for S&D-Gruppen, Monica Macovei for ECR-Gruppen, Nathalie Griesbeck for ALDE-Gruppen, Jan Philipp Albrecht for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Auke Zijlstra for ENF-Gruppen, Georgios Epitideios, løsgænger, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho og Michał Boni.

Talere: Julian King og Monika Panayotova.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik