Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

13. Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (ajankohtainen keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Kansainvälinen yhteistyö kyberrikollisuuden torjunnassa - julkisiin palveluihin kohdistuva uhka (2018/2627(RSP))

Helga Stevens käytti puheenvuoron alustaakseen ECR-ryhmän ehdottaman keskustelun.

Puheenvuorot: Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen).

Puheenvuorot: Roberta Metsola PPE-ryhmän puolesta, Peter Kouroumbashev S&D-ryhmän puolesta, Monica Macovei ECR-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jiří Maštálka GUE/NGL-ryhmän puolesta, Auke Zijlstra ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Georgios Epitideios, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho ja Michał Boni.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Panayotova.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö