Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 maart 2018 - Straatsburg

13. Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (actualiteitendebat)
CRE

Internationale samenwerking bij de bestrijding van cybercriminaliteit - de bedreiging voor publieke diensten (2018/2627(RSP))

Het woord wordt gevoerd door Helga Stevens om het door de ECR-Fractie voorgestelde debat te openen.

Het woord wordt gevoerd door Monika Panayotova (fungerend voorzitter van de Raad) en Julian King (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Roberta Metsola, namens de PPE-Fractie, Peter Kouroumbashev, namens de S&D-Fractie, Monica Macovei, namens de ECR-Fractie, Nathalie Griesbeck, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Auke Zijlstra, namens de ENF-Fractie, Georgios Epitideios, niet-fractiegebonden lid, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho en Michał Boni.

Het woord wordt gevoerd door Julian King en Monika Panayotova.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 26 juni 2018Juridische mededeling - Privacybeleid