Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

13. Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (debata na aktualny temat)
CRE

Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania cyberprzestępczości - zagrożenie dla usług publicznych (2018/2627(RSP))

Głos zabrała Helga Stevens, aby rozpocząć debatę zaproponowaną przez grupę ECR.

Głos zabrali: Monika Panayotova (urzędująca przewodnicząca Rady) i Julian King (członek Komisji).

Głos zabrali: Roberta Metsola w imieniu grupy PPE, Peter Kouroumbashev w imieniu grupy S&D, Monica Macovei w imieniu grupy ECR, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Auke Zijlstra w imieniu grupy ENF, Georgios Epitideios niezrzeszony, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho i Michał Boni.

Głos zabrali: Julian King i Monika Panayotova.

Debata została zamknięta.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności