Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 martie 2018 - Strasbourg

13. Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice (dezbatere pe o temă de actualitate)
CRE

Cooperarea internațională în lupta împotriva criminalității cibernetice - amenințarea la adresa serviciilor publice (2018/2627(RSP))

A intervenit Helga Stevens, pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul ECR.

Au intervenit: Monika Panayotova (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Julian King (membru al Comisiei).

Au intervenit: Roberta Metsola, în numele Grupului PPE, Peter Kouroumbashev, în numele Grupului S&D, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, Nathalie Griesbeck, în numele Grupului ALDE, Jan Philipp Albrecht, în numele Grupului Verts/ALE, Jiří Maštálka, în numele Grupului GUE/NGL, Auke Zijlstra, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho și Michał Boni.

Au intervenit: Julian King și Monika Panayotova.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 26 iunie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate