Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

13. Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (debatt om en aktuell fråga)
Fullständigt förhandlingsreferat

Det internationella samarbetet i kampen mot it-brottslighet – hotet mot offentliga tjänster (2018/2627(RSP))

Talare: Helga Stevens som inledde debatten på förslag av ECR-gruppen.

Talare: Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen).

Talare: Roberta Metsola för PPE-gruppen, Peter Kouroumbashev för S&D-gruppen, Monica Macovei för ECR-gruppen, Nathalie Griesbeck för ALDE-gruppen, Jan Philipp Albrecht för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Auke Zijlstra för ENF-gruppen, Georgios Epitideios, grupplös, Emil Radev, Nicola Danti, Evžen Tošenovský, Urmas Paet, Indrek Tarand, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Miriam Dalli, James Nicholson, Heinz K. Becker, Notis Marias, Axel Voss, Jeroen Lenaers, Carlos Coelho och Michał Boni.

Talare: Julian King och Monika Panayotova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy