Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

14. Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Beskyttelse af undersøgende journalister i Europa: sagen om den slovakiske journalist Ján Kuciak og Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (formand for Rådet) og Julian King (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, Claude Moraes for S&D-Gruppen, Branislav Škripek for ECR-Gruppen, Sophia in 't Veld for ALDE-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michaela Šojdrová, og Marco Valli for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Dominique Bilde for ENF-Gruppen, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Maria Grapini, Jaromír Štětina, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, David Casa og Heinz K. Becker.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech og Michaela Šojdrová.

Talere: Julian King og Monika Panayotova.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: næste mødeperiode.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik