Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

14. Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: Tutkivien journalistien suojelu Euroopassa: slovakialaisen toimittajan Ján Kuciakin ja Martina Kušnírován tapaus (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (neuvoston puheenjohtaja) ja Julian King (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Branislav Škripek ECR-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Benedek Jávor Verts/ALE-ryhmän puolesta, GUE/NGL-ryhmän puolesta Kateřina Konečná, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michaela Šojdrová, ja Marco Valli EFDD-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Dominique Bilde ENF-ryhmän puolesta, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Jaromír Štětina, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, David Casa ja Heinz K. Becker.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech ja Michaela Šojdrová.

Puheenvuorot: Julian King ja Monika Panayotova.

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö