Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. március 14., Szerda - Strasbourg

14. Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az oknyomozó újságírók védelme Európában: a szlovák újságíró, Ján Kuciak és Martina Kušnírová ügye (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (a Tanács soros elnöke) és Julian King (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Ivan Štefanec, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Claude Moraes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Branislav Škripek, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Benedek Jávor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Kateřina Konečná, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Michaela Šojdrová, és Marco Valli, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Dominique Bilde, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Tomáš Zdechovský, Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Sophia in 't Veld, Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Grapini, Jaromír Štětina, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Bill Etheridge, David Casa és Heinz K. Becker.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Julian King és Monika Panayotova.

Az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítványok később kerülnek kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: a következő ülésen.

Utolsó frissítés: 2018. június 25.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat