Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

14. Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Skyddet för undersökande journalister i Europa: fallet med den slovakiske journalisten Ján Kuciak och Martina Kušnírová (2018/2628(RSP))

Monika Panayotova (rådets tjänstgörande ordförande) och Julian King (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Ivan Štefanec för PPE-gruppen, Claude Moraes för S&D-gruppen, Branislav Škripek för ECR-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Kateřina Konečná för GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Michaela Šojdrová; Marco Valli för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Sylvie GUILLAUME
Vice talman

Talare: Dominique Bilde för ENF-gruppen, Ingeborg Gräßle, Monika Smolková, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Tomáš Zdechovský; Ryszard Czarnecki, Petr Ježek, Sven Giegold, Stelios Kouloglou, Roberta Metsola, Josef Weidenholzer, Monica Macovei, Eva Joly, József Nagy, Birgit Sippel, Mark Demesmaeker, Josep-Maria Terricabras, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Monika Beňová, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sophia in 't Veld; Zdzisław Krasnodębski, Ana Miranda, Frank Engel, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini; Jaromír Štětina, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; David Casa och Heinz K. Becker.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Juan Fernando López Aguilar, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Ana Gomes, Vladimír Maňka, Jiří Maštálka, Georgios Epitideios, Stanislav Polčák, Caterina Chinnici, Eduard Kukan, Tomáš Zdechovský, Francis Zammit Dimech och Michaela Šojdrová.

Talare: Julian King och Monika Panayotova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: följande sammanträdesperiod.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy