Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0337(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A8-0050/2018

Разисквания :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Гласувания :

PV 15/03/2018 - 10.10
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0088

Протокол
Сряда, 14 март 2018 г. - Страсбург

15. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък * - Обща основа за облагане с корпоративен данък * (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Доклад относно предложението за директива на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure и Paul Tang представиха своите доклади.

Изказа се Pierre Moscovici (член на Комисията).

Изказа се Evelyn Regner (докладчик по становището на комисията JURI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Markus Ferber, от името на групата PPE, Hugues Bayet, от името на групата S&D, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Sander Loones, от името на групата ECR, Lieve Wierinck, от името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Sander Loones, Eva Joly, от името на групата Verts/ALE, Martin Schirdewan, от името на групата GUE/NGL, Bill Etheridge, от името на групата EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Diane James, независима, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo и Luigi Morgano.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Ivana Maletić.

Изказаха се: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure и Paul Tang.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 15.3.2018 г и точка 10.10 от протокола от 15.3.2018 г.

Последно осъвременяване: 25 юни 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност