Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/0337(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A8-0050/2018

Forhandlinger :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Afstemninger :

PV 15/03/2018 - 10.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0088

Protokol
Onsdag den 14. marts 2018 - Strasbourg

15. Fælles konsolideret selskabsskattegrundlag * - Fælles selskabsskattegrundlag * (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Betænkning om forslag til Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure og Paul Tang forelagde betænkningerne.

Indlæg af Pierre Moscovici (medlem af Kommissionen).

Indlæg af Evelyn Regner (ordfører for udtalelse fra JURI).

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Markus Ferber for PPE-Gruppen, Hugues Bayet for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bill Etheridge, Sander Loones for ECR-Gruppen, Lieve Wierinck for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Sander Loones, Eva Joly for Verts/ALE-Gruppen, Martin Schirdewan for GUE/NGL-Gruppen, Bill Etheridge for EFDD-Gruppen, Bernard Monot for ENF-Gruppen, Diane James, , løsgænger, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo og Luigi Morgano.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski og Ivana Maletić.

Talere: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure og Paul Tang.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.9 i protokollen af 15.3.2018 og punkt 10.10 i protokollen af 15.3.2018.

Seneste opdatering: 25. juni 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik