Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0337(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0050/2018

Keskustelut :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Äänestykset :

PV 15/03/2018 - 10.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0088

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2018 - Strasbourg

15. Yhteinen yhdistetty yhteisöveropohja * - Yhteinen yhteisöveropohja * (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhdistetystä yhteisöveropohjasta (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi yhteisestä yhteisöveropohjasta [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure ja Paul Tang esittelivät mietinnöt.

Pierre Moscovici (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Evelyn Regner (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Markus Ferber PPE-ryhmän puolesta, S&D-ryhmän puolesta Hugues Bayet, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bill Etheridge, Sander Loones ECR-ryhmän puolesta, ALDE-ryhmän puolesta Lieve Wierinck, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Sander Loones, Eva Joly Verts/ALE-ryhmän puolesta, Martin Schirdewan GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bill Etheridge EFDD-ryhmän puolesta, Bernard Monot ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Diane James, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo ja Luigi Morgano.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski ja Ivana Maletić.

Puheenvuorot: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure ja Paul Tang.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.9 ja istunnon pöytäkirja 15.3.2018, kohta 10.10.

Päivitetty viimeksi: 25. kesäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö