Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0337(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0050/2018

Debaty :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Głosowanie :

PV 15/03/2018 - 10.10
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0088

Protokół
Środa, 14 marca 2018 r. - Strasburg

15. Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) * - Wspólna podstawa opodatkowania osób prawnych * (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Sprawozdanie w sprawie dyrektywy Rady w sprawie wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure i Paul Tang przedstawili sprawozdania.

Głos zabrał Pierre Moscovici (członek Komisji).

Głos zabrała Evelyn Regner (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI).

PRZEWODNICTWO: Evelyne GEBHARDT
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Markus Ferber w imieniu grupy PPE, Hugues Bayet w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Billa Etheridge'a, Sander Loones w imieniu grupy ECR, Lieve Wierinck w imieniu grupy ALDE, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Sandera Loonesa, Eva Joly w imieniu grupy Verts/ALE, Martin Schirdewan w imieniu grupy GUE/NGL, Bill Etheridge w imieniu grupy EFDD, Bernard Monot w imieniu grupy ENF, Diane James, niezrzeszona, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulikę, Ramón Jáuregui Atondo i Luigi Morgano.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski i Ivana Maletić.

Głos zabrali: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure i Paul Tang.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 15.3.2018 i pkt 10.10 protokołu z dnia 15.3.2018.

Ostatnia aktualizacja: 26 czerwca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności