Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0337(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0050/2018

Rozpravy :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Hlasovanie :

PV 15/03/2018 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0088

Zápisnica
Streda, 14. marca 2018 - Štrasburg

15. Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb * - Spoločný základ dane z príjmov právnických osôb * (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Správa o návrhu smernice Rady o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure a Paul Tang uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpil Pierre Moscovici (člen Komisie).

V rozprave vystúpila Evelyn Regner (spravodajkyňa výboru JURI požiadaného o stanovisko).

PREDSEDNÍCTVO: Evelyne GEBHARDT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Markus Ferber v mene skupiny PPE, Hugues Bayet v mene skupiny S&D, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Bill Etheridge, Sander Loones v mene skupiny ECR, Lieve Wierinck v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Sander Loones, Eva Joly v mene skupiny Verts/ALE, Martin Schirdewan v mene skupiny GUE/NGL, Bill Etheridge v mene skupiny EFDD, Bernard Monot v mene skupiny ENF, Diane James, nezaradená poslankyňa, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Ramón Jáuregui Atondo a Luigi Morgano.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski a Ivana Maletić.

Vystúpili: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure a Paul Tang.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 15.3.2018 a bod 10.10 zápisnice zo dňa 15.3.2018.

Posledná úprava: 26. júna 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia