Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0337(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A8-0050/2018

Debatter :

PV 14/03/2018 - 15
CRE 14/03/2018 - 15

Omröstningar :

PV 15/03/2018 - 10.10
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0088

Protokoll
Onsdagen den 14 mars 2018 - Strasbourg

15. Gemensam konsoliderad bolagsskattebas * - Gemensam bolagsskattebas * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas [COM(2016)0683 - C8-0471/2016 - 2016/0336(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Alain Lamassoure (A8-0051/2018)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas [COM(2016)0685 - C8-0472/2016 - 2016/0337(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Paul Tang (A8-0050/2018)

Alain Lamassoure och Paul Tang redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Pierre Moscovici (ledamot av kommissionen).

Talare: Evelyn Regner (föredragande av yttrande från utskottet JURI).

ORDFÖRANDESKAP: Evelyne GEBHARDT
Vice talman

Talare: Markus Ferber för PPE-gruppen, Hugues Bayet för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge; Sander Loones för ECR-gruppen, Lieve Wierinck för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sander Loones; Eva Joly för Verts/ALE-gruppen, Martin Schirdewan för GUE/NGL-gruppen, Bill Etheridge för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, Diane James, grupplös, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, David Campbell Bannerman, Petr Ježek, Ernest Urtasun, Matt Carthy, Barbara Kappel, Werner Langen, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Marco Zanni, Georgios Kyrtsos, Jens Geier, Marcus Pretzell, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică; Ramón Jáuregui Atondo och Luigi Morgano.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Ana Miranda, Marco Valli, Brian Hayes, Bogdan Andrzej Zdrojewski och Ivana Maletić.

Talare: Pierre Moscovici, Alain Lamassoure och Paul Tang.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.9 i protokollet av den 15.3.2018 och punkt 10.10 i protokollet av den 15.3.2018.

Senaste uppdatering: 26 juni 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy